مانومتر نجات

مانومتر یک ابزار جهت استفاده از هوای درون سیلندر برای تنفس در سیستم پزشکی می باشد. مانومتر نجات محصول شرکت توان جم و ایرانی می باشد. نجات مدل این محصول را گویاست. در مانومترهای پزشکی این مجموعه [...]

مانومتر اکسیژن

استفاده از اکسیژن در پزشکی جهت تنفس بیماران و در صنعت جهت استفاده در جوشکاری هوا برش مورد استفاده قرار می گیرد. مانومتر اکسیژن جهت استفاده از گاز فوق درون سیلندر و خروج بهینه و کنترل [...]

مانومتر

مانومتر ابزاریست که برای اندازه گیری میزان گاز درون سیلندر و همچنین کنترل جریان خروجی برای استفاده بهینه گفته میشود. از مانومتر ها به وفور در بیمارستان ها برای تنفس بیماران مشاهده میشود. تنوع در [...]

1399/2/29 7:01:4529 اردیبهشت 1399|دسته‌بندی: مانومتر پزشکی|بدون ديدگاه