نکات ایمنی در کار با کپسول گاز استیلن

نکات ایمنی در کار با کپسول گاز استیلن همواره عدم آگاهی کارکنان از نکات ایمنی باعث صدمات جبران ناپذیر شده است.

در این بخش سعی شده است که نکات ایمنی که لازم است در کار با کپسول گاز استیلن رعایت شود بررسی شده و

آموزش های لازم داده شود. امید است با رعایت نکات ذکر شده هیچگاه شاهد صدمات جبران ناپذیر نباشیم.

در شکل زیر یک سیلندر گاز استیلن را مشاهده می کنید که در اثر انفجار به این صورت شده است :

برای آنکه کارکنان خود را از خطرات احتمالی کار با گاز استیلن ایمن کنید لازم است

موارد زیر را برای آنها روشن و واضح نمایید و بخواهید که به دقت رعایت کنند:

1-همانطور که می دانید گاز استیلن دارای استون می باشد. استون به صورت مایع است

و حلال گاز استیلن. در صورتیکه گاز استیلن به صورت آزاد باشد

در فشارهای 15 پی اس آی به صورت انفجاری عمل می کند .

بنابراین هموارد باید سیلندر استیلن به صورت ایستاده قرار گیرد تا استون آن از سیلندر تخلیه نشود.

2- باید همواره از بدنه سیلندر محافظت کرد. همانطور که می دانید بدنه داخلی سیلندر استیلن به صورت شبکه شبکه و مخلخل است

و در صورتیکه ها شبکه های درونی صدمه ببیند باعث جمع شدن و آزاد شدن گاز استیلن در آن بخش شده و باعث انفجار می گردد.

3-سیلندر استیلن باید از محل های به شدت گرم خارج کرد. این سیلندرها در محیط های

با دمای بالاتر از 52 درجه سانتیگراد طراحی نشده اند.
4- قسمت پایین سیلندر حتما در جای خشک نگهداری شود تا از زنگزدگی آن جلوگیری شود.
5- تا آنجا که ممکن است از قراردادن سیلندر گاز استیلن در کنار سیلندرهای

دیگر همچون سیلندر گاز اکسیژن اجتناب کنید.
6- تا حد ممکن سیلندر گاز استیلن را در مکانی محکم ببندید

تا در صورت برخورد اشیای سنگین از افتادن سیلندر جلوگیری شود.
7-    به طور منظم اتصالات سیلندر گاز استیلن همچون مانومتر و شیلنک را با کف صابون بررسی نمایید

تا جلو نشت احتمالی را به سرعت بگیرید.
8- هنگام جابه جایی سیلندر کلاهک آن را محکم ببندید.
9- بعد از اتمام کار فلکه شیر سیلندر گاز استیلن را ببندید و مطمئن شوید.

گاز باقی مانده در شیلنک گاز و اتصالات آنها تخلیه شده است.

بالن صنعت وارد کننده انواع لوازم جوش وبرش می باشد .