نازل جوش

نازل جوش یکی از قسمتهای اصلی سر پیک برش و سر پیک جوش  می باشد .

که هرکدام به نوبه خود عملی را انجام می دهد که در مورد آن توضیح می دهیم.

کلاهک مسی نازل برشکاری عمل قبل حرارت بالا را دارد که باعث ذوب شودن فلز را برعهده دارد

ولی در قسمت دوم سوزن نازل برشکاری عمل میکس اکسیژن و گاز انتقال ان به سمت کلاهک مسی ،

نازل برشکاری و عمل برش و جوش دادن فلزرا برعهده می گیرد .

بطور کلی نازل برشکاری های مختلفی در بازار موجود می باشد.

در جوشکاری CO2 از الکترودی با قطر نسبتاً کم استفاده می گردد،

که باعث بالا رفتن چگالی جریان می شود.

این الکترود(به اصطلاح سیم جوش در جوشکاریCO2)از مقطعی به نام نازل عبور می کند

که بسته به سایز سیم co2 سایز نازل هم متفاوت است.

درصد بالایی از سیم جوش در منطقه اتصال رسوب می شود

که باعث ایجاد جرقه در نوک نازل و سیم جوشکاری می گردد .

برای رفع این مشکل باید از اسپری ضد جرقه استفاده نمود.

انتخاب نازل های  CO2 با کیفیت یک پارامتر مهم در نگهداری از تورچ جوشکاری می باشد.

بالن صنعت وارد کننده انواع نازل جوشهای گلوری و زینسری یا ویکتوری به قیمت دست اول می باشد