گاز R11|گاز فریون11

گاز CCl3F گاز R11 یا گاز فریون 11 از خانواده کلروفلوئوروکربن هاست.

گاز R11|گاز فریون11

گاز CCl3F گاز R11 یا گاز فریون 11 از خانواده کلروفلوئوروکربن هاست.

نام محصول  گاز R11|گاز فریون 11|فروش گاز|قیمت گاز|فروش گاز فریون |گاز R11|گاز فریون11
کد محصول R11-gas
  • گاز CCl3F گاز R11 یا گاز فریون 11 از خانواده کلروفلوئوروکربن هاست.
  • فرمول شیمیایی این گاز CCl3F است.گاز R11 اولین سرد کننده ای است که به طور گسترده استفاده شده و از طرف دیگر بیشترین پتانسیل تخریب لایه اوزون را دارد.
  • تولید گاز فریون 11 به دلیل مشکلات زیست محیطی در آمریکا متوقف شده و گاز R123 جایگزین آن شده است.

کاربردها

• گاز R11 به دلیل نقطه جوش بالا (در مقایسه با سایر سرد کننده ها) در سیستم هایی با فشار عملکردی پایین استفاده می شود.
زیرا طراحی مکانیکی چنین سیستم هایی را از سرد کننده های فشار بالای R12 و R22 کمتر آسیب پذیر می سازد.
• گاز R11 به طور معمول در سیستم های تهویه هوای ساختمان های کوچک، کارخانه ها و فروشگاه ها استفاده می شود.
• گاز R11 به عنوان گاز یخچال و یا گاز کولر در سیستم های سرد کننده یخچال ها و کولرها استفاده می شود.
• گاز فریون 11 در مطالعات آنالیز مغناطیسی NMR فلوئور 19 به عنوان یک ترکیب مرجع استفاده می شود.
• قبل از شناخته شدن اثرات مخرب گاز فریون 11 بر لایه اوزون و محیط زیست، گاهی به عنوان یک عامل شست و شو در سیستم های فشار پایین استفاده می شد.

خواص

• گاز R11 بی رنگ با بویی شیرین است.
• گاز R11 غیر قابل اشتعال و غیر انفجاری است.
• گاز فریون 11 در دمای اتاق می جوشد.