مانومتر زینسر چیست

مانومتر زینسر یا رگلاتور زینسر  فشار سنجی است که در صورت تغییر جریان ناگهانی گاز،می تواند

فشار ان را در حد معین و خاصی کنترل کند و ان را به حد تعدیل برساند .

مانومتر رینسر یکی از مانومتر های مصرفی در جوش و برش و ابزار الات و بیمارستان ها می باشد .

1-رگلاتور زینسر اکسیژن :

این مانومتر دارای فشار ورودی 200 بار بوده

که نشان گر فشار داخل کپسول اکسیژن می باشد و فشار خروجی 10 بار که مخصوص اکسیژن می باشد .

2- مانومتر استیلن

این مانومتر دارای فشار ورودی 40 بار که نشان دهنده

کپسول گاز استیلن بوده و قشار خروجی 2/5 بار و بدنه برنجی می باشد .

3- رگلاتور ZINSER ارگون :

این مانومتر مخصوص کپسول گاز ارگون بوده

که گیج اول فشار ورودی 200 بار و گیج دوم فشار خروجی 30 لیتر بر دفیفه را نمایش می دهد .

4 – مانومتر زینسر ازت :

رگلاتور زینسر ازت که دارای فشار ورودی 200 بار

و فشار خروجی 10 بار بوده ومخصوص کپسول گاز نیتروژن  و جنس بدنه ان برنجی می باشد.

5- مانومتر زینسر دی اکسید کربن (co2) :

ابن مانومتر دارای فشار ورودی 200 بار و

فشار خروجی 10 بار و بعضا 30 لیتر بر دقیقه می باشد که جنس بدنه ان از برنج می باشد .

6- مانومتر زینسر هیدروژن:

این نوع مانومتر دارای فشار 200 بار و فشار خروجی 10 بار می باشد

که مهره این مانومتر چپ گرد بوده و مخصوص کپسول گاز هیدروژن می باشد .

قسمت های اصلی رگلاتور زینسر

1-  این مانومتر که بدنه اصلی ان از جنس برنج می باشد.

و تشکیل شده از دو درجه در دو طرف رگلاتور که فشار  سنج اول فشار گاز ورودی و فشار سنج دوم فشار گاز خروجی را نمایش می دهد .

2- قسمت دیگر مانومتر که تشکیل شده از فنر، وزنه ،پایلوت، دیافراگم، شیر فشار و خروسی مانومتر می باشد .

بالن صنعت وارد کننده انواع رگلاتور زینسر با گازهای مختلف اکسیژن، ازت ،ارگون و co2 ، no2 و هیدروژن و هوای فشرده می باشد.

مانومتر زینسر چیست