گاز R12|گاز فریون12

گاز R12 یا گاز دی کلرو دی فلورومتانچپ یک گاز بی رنگ است که با نام گاز فریون 12 به فروش می رسد. گاز R12 سرد کننده جذابی است که در تهویه هوای اتومبیل ها و کاربردهای تبریدی استفاده می شود و یک مبرد بسیار همه کاره است که در گستره وسیعی از عملکردها بدون فروپاشی استفاده می شود.

نام محصول گاز R12|گاز فریون 12|فروش گاز R12|فروش گاز فریون|گاز R12|گاز فریون12
کد محصول R12-gas
  • حوزه خنک کننده ها به دلیل گاز سرد کننده R12 بسیار آسان تر و مفید واقع شده است.
  • مطابق با قانون مونترال/ هوای پاک، ساخت گاز R12 در ایالت متحده و بسیاری از کشورهای دیگر در سال 1994 به دلیل آسیب رساندن به لایه اوزون ممنوع شده است.
  • یافتن یک جایگزین برای این گاز فریون همه کاره کار سختی بوده است اما گاز R134 جایگزین آن شده است.
  • هنگامی که با اتومبیل در پارکینگ و یا پشت ترافیک معطل می مانید متوجه خاصیت خنک کنندگی برتر گاز R12 خواهید شد.
  • سیستم گاز R12 همیشه باد خنکی می دمد در حالی که سیستم گاز R134 در هنگامی که خودرو در حال حرکت نیست باد خوب و خنکی نمی دمد.

کاربردها

• گاز R12 به عنوان یک گازسرد کننده در سیستم های خنک کننده و تهویه هوای اتومبیل ها استفاده می شود.
• گاز فریون 12 به عنوان آئروسل (ذرات ریز معلق) در پزشکی استفاده می شد که توسط سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده از آن در حال حاضر ممنوع شده است.