گاز پیتن

گاز پیتن یا همان گاز P10 یک گاز ترگیبی است که از 10 درصد گاز متان و 90 درصد گاز آرگون تشکیل شده است.

نام محصول گاز p10|گاز P10|قیمت گاز p10|فروش گاز p10
کد محصول P10-gas
  • گاز پیتن یا همان گاز P10 یک گاز ترگیبی است که از 10 درصد گاز متان و 90 درصد گاز آرگون تشکیل شده است.
  • گاز p10 گازی بدون رنگ و بو است و قابل اشتعال است. گازp10 سنگین تر از هواست و می تواند در فضاهای بسته تجمع یابد.

 

  • گاز p10 معمولا در فرایند کالیبراسیون استفاده می شود و یکی از کاربردهای آن استفاده در آنالیز XRF می باشد.
  • بالن صنعت وارد کننده گاز p10 با قینت دست اول می باشد.