گاز نیتروس اکساید|گاز بیهوشی |گاز خنده

نیتروز اکساید به عنوان گاز ضد درد در مراکز پزشکی و بیمارستان ها استفاده می شود.نیتروز اکساید به عنوان گاز بیهوشی در اتاق عمل نیز استفاده می شود. گاز بیهوشی در تقویت قدرت موتور خودروها نیز استفاده می شود.تأثیرات نیتروز اکساید برروی قلب و عروق شبیه گاز دی اکسید کربن (CO2)می باشد.

نام محصول  گاز بیهوشی نیتروس اکساید|فروش گاز N2O|گاز نیتروکسید|قیمت گازN2O|نیتروز اکساید
کد محصول Nitous Oxide -N2O-Gas-100

گاز نیتروز اکساید در سیلتدرهای 50 لیتری، به وزن 20 کیلوگرم و در سیلندر های 10 لیتری، به وزن 7 کیلوگرم شارژ می شود.
گاز بیهوشی در گریدهای 2.5، 3، 3.5، 4، و 5 موجود می باشد.
رنگ اختصاری کپسول گاز نیتروز اکساید آبی رنگ می باشد.

نام گاز گاز نیتروس اکسید
نام شیمیایی  |گاز بیهوشیN2O
چگالی بخار 0.115
نقطه جوش 88-  درجه سانتیگراد
نقطه ذوب 91- درجه سانتیگراد
دمای بحرانی 36.6 درجه سانتی گراد
حجم مخصوص 8.695

خواص

  • غیر فعال شدن ویتامین B12 و بروز عوارض خونی و عصبی در صورت تماس مستقیم با گاز بیهوشی از تهدیدات این گاز می باشد.
  • بالن صنعت با توجه به سابقه چندین ساله در حوزه واردات گازهای طبی و صنعتی اقدام به فروش انواع گاز نیتروس اکساید|گاز بیهوشی|گازخنده نموده است .
  • گاز بیهوشی در کپسول 40 لیتری ان دو او و کپسول 10 لیتری نیتروس اکساد موجود می باشد .
  • فروش گاز نیتروس اکساید|گاز بیهوشی |گاز خنده به سراسر ایران به صورت 2 ساعته در تهران و یک روزه به شهرستان می باشد .

نکات ایمنی

  • گاز بیهوشی گازی فشرده بی رنگ با بویی ملایم و اکسید کننده می باشد.
  • گاز N2O در معرض مواد آتشزا ممکن است باعث آتش سوزی شود.
  • بسیار سرد است و باعث سوختگی می شود.
  • در صورت تماس چشمی گاز بیهوشی حتما به مدت 15 دقیقه با آب شستشو داده شود.
  • گاز بیهوشی غیر آتشزا بوده ولی در صورت تجزیه ممکن است مقداری نیتروژن اکسید داشته باشد.