گاز دی اکسید گوگرد | کپسول so2

گاز دی ‌اکسید گوگرد (SO2) یک گاز بی‌رنگ است که بوی تند و خفه کننده‌ و طعمی اسیدی دارد. گاز SO2 تحت فشار تبدیل به مایع می‌شود. گاز دی ‌اکسید گوگرد در اثر سوختن مواد سوختنی محتوی گوگرد مانند زغال سنگ و نفت تشکیل می شود.

نام محصول گاز دی اکسید گوگرد|گاز SO2|فروش گاز  SO2
کد محصول کپسول so2|گاز SO2 gas|SO2

گاز دی ‌اکسید گوگرد (SO2) یک گاز بی‌رنگ است که بوی تند و خفه کننده‌ و طعمی اسیدی دارد. گاز SO2 تحت فشار تبدیل به مایع می‌شود. گاز دی ‌اکسید گوگرد در اثر سوختن مواد سوختنی محتوی گوگرد مانند زغال سنگ و نفت تشکیل می شود. آتشفشان‌ها و بسیاری از مراکز صنعتی منبع طبیعی تولید گاز دی ‌اکسید گوگرد هستند. در صنعت بیشترین مقدار گاز گوگرد دی اکسید از طریق احتراق گوگرد به دست می‌آید. مقداری از آن هم از طریق خشک کردن پیریت (نوعی کانی آهن) و سنگ معدن های سولفیدی در هوا به دست می‌آید.

کاربردها

کاربرد صنعتی
• گاز دی اکسید گوگرد به عنوان واسطه در تولید اسید سولفوریک به کار می‌رود.

به این ترتیب که ابتدا به گاز گوگرد تری اکسید و آنگاه به سولفات آلومینیوم که در ساخت سولفوریک اسید استفاده می‌شود تبدیل می‌شود.
• گاز SO2 به دلیل داشتن خواص ضدمیکروبی در دستگاه میوه خشک کن صنعتی به عنوان گاز نگهدارنده برای میوه های خشک استفاده می‌شود.

گاز دی ‌اکسید گوگرد ظاهر رنگارنگ میوه‌ها را حفظ کرده و از فاسد شدن آن‌ها جلوگیری می‌کند.
• گاز SO2 در صنعت شراب سازی نیز برای جلوگیری از فاسد شدن شراب توسط باکتری‌ها و میکروب‌ها استفاده شده

و اسیدیته فرار شراب را به حداقل می‌رساند و در شراب‌هایی با برچسب ” محتوی گوگرد” منبع تولید گوگرد در شراب است.
• گاز SO2 به عنوان یک مبرد عمل می‌کند. به راحتی متراکم می‌شود و دارای گرمای تبخیر بالایی است.

کاربرد آزمایشگاهی

• گاز SO2 به عنوان یک معرف و حلال در آزمایشگاه‌ها استفاده می‌شود

و یک حلال بی اثر همه کاره است که به طور گسترده برای حل نمک‌های بسیار اکسید کننده استفاده می‌شود.

گاهی هم به عنوان منبعی از گروه های سولفونیل در سنتز آلی استفاده می‌شود.

نکات ایمنی

• اطمینان از سالم بودن کپسول SO2، شیرها، لوله‌ها و شلنگ‌های کپسول گاز SO2
خطرات گاز دی اکسید گوگرد شبیه به گاز کلر است.

اگر گاز SO2 نشت کند و با چشم‌ها تماس پیدا کند ممکن است منجر به آسیب شدید و یا حتی کوری شود. استنشاق آن هم می‌تواند منجر به صدمات تنفسی شدید شود.
• قرار دادن کپسول گاز SO2 در محلی با تهویه مناسب
این کار موجب می‌شود در صورت نشتی از تجمع گاز SO2 در محل و خطرات احتمالی آن جلوگیری شود.
• عدم مجاورت کپسول گاز SO2 با مواد ناسازگار
گاز SO2 می‌تواند با برخی از مواد مثل پودرهای فلزی و یا مواد قلیایی قوی (هیدروکسید سدیم، فلوئور) به شدت و به صورت انفجاری واکنش دهد. بنابراین باید از قرار دادن کپسول SO2 در نزدیکی این مواد بپرهیزیم.

گاز دی اکسید گوگرد | کپسول so2