مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کلر Cl

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه استیلنی را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند .

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کلر Cl
کد محصول 02

عمده ترین مصارف :

گاز کلر عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای کلر استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه استیلنی را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین نوع کالیبراسیونهای استیلنی را مشاهده می کنید .

معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه کلرCl در

بالانس نیتروژن و هوا :

در بالانس نیتروژن

• کلراین 5 ppm
• کلراین 8 ppm
• کلراین 10 ppm
• کلراین 20 ppm
• کلراین 25 ppm
• کلراین50 ppm
• کلراین 100 ppm
• کلراین 250 ppm
• کلراین 1000 ppm

دربالانس هوا

• کلراین 2 ppm
• کلراین 5 ppm
• کلراین 10 ppm
• کلراین100 ppm

درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید .

فید 25 PPM , اکسیژن 19 %