مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بنزن C6H6

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بنزن را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی بنزنی را مشاهده می کنید.

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بنزن C6H6
کد محصول 08

عمده ترین مصارف :

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای بنزن استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بنزن را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی بنزنی را مشاهده می کنید

معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه C6H6 در بالانس هوا و نیتروژن :

در بالانس هوا (Air Balance) :

• بنزن 0.5 ppm
• بنزن 1 ppm
• بنزن 2 ppm
• بنزن 5 ppm
• بنزن 10 ppm
• بنزن 15 ppm
• بنزن 20 ppm
• بنزن 1 ppm , تولوئن 10 ppm , متیل بنزن 10 ppm , ام زایلین 20 ppm , اورتو زایلین 20 ppm
• بنزن 1 ppm , تولوئن 10 ppm , متیل بنزن 10 ppm , ام زایلین 20 ppm , اورتو زایلین 20 ppm
• اتیل بنزن 10 ppm , ام زایلین 1.6 ppm , تولوئن 0.8 ppm , بنزن 0.5 ppm

در بالانس نیتروژن

بنزن 5 ppm
بنزن 10 ppm

درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید .