مانومتر ماکسی استیلن

مانومتر ماکسی استیلن ، regulator maxy acetylene ،بالن صنعت نماینده انحصاری محصولات اکسی توربو ، ماکسی ایتالیا برای گاز استیلن با فشار وردی 40 بار و فشار خروجی 2/5 بار می باشد .

نام محصول فروش مانومتر ماکسی استیلن|اکسی توربو | قیمت مانومتر ماکسی
کد محصول regulator maxy acetylene