مانومتر طرح ویکتور ولکانو

نام محصول
کد محصول
  • مانومتر طرح ویکتور ولکانو :
  • مانومتر ولکانو فشار سنجی است، ( رگلاتور طرح ویکتور ولکانو )  که با ان فشار داخل یک ظرف را سنجش می کنند .
  • مانومتر طرح ویکتور ولکانو که از یک بدنه برنجی تشکیل شده است و داری یک گیج یا درجه ورودی فشار گاز ۲۰۰ بار و یک فلومتر که فشار خروجی گاز ارگون  یا co2 را که بر حسب لیتر بر دقیف می باشد تشکیل شده است .
  • بالن صنعت نماینده فروش محصولات ولکانو به ویژه مانومتر طرح ویکتور ولکانو می باشد .
  • فروش محصولات ولکانو به سراسر ایران به صورت یک روزه می باشد .