مانومتر استیلن توان جم

بالن صنعت نماینده فروش انواع مانومتر استیلن ،رگلاتور استیلن ،رگلاتور در برند های مختلف می باشد .

نام محصول مانومتراستیلن توان جم |رگلاتور استیلن |قیمت|رگلاتور استیلن|مانومتر توان جم |
کد محصول REGULATOR

رگلاتور استیلن توان جم

مانومتر استیلن

مانومتر استیلن

بالن صنعت نماینده فروش انحصاری محصولات توان جم از فبیل مانومتر استیلن می باشد .

 • رگلاتور استیلن توان جم
 • رگولاتور استیلن زینسر
 • رگولاتور استیلن گلور سوییس
 • مانومتر استیلن زینسر آلمان
 • رگولاتور استیلن دانمت اوکراین
 • رگولاتور استیلن ولکانو
 • رگولاتور استیلن پروکسی
 • رگولاتور استیلن جنرال
 • رگلاتور استیلن جنتک امریکا
 • رگولاتور استیلن هریس امریکا
 • رگلاتور استیلن ویکتور امریکا

رگلاتور استیلن

این رگلاتور مخصوص جوشکاری با گاز استیلن می باشد .

مانومتر های توان جم که داری بدنه یکدست از جنس برنج و به صورت تراشیده شده می باشد .

این مجموعه فشار شکن مخصوص و متناسب گاز استیلن می باشد .

 • این مانومتر دارای گیج وردی 40 بار می باشد
 • دارای درجه 2/5 بار جهت فشار خروجی رگلاتور
 • دارای محافظ بر روی درجه ها
 • متناسب برای انواع جوشکری استیلن