شیر ژاپنی

شیر ژاپنی یا شیر کپسول محافظ و واسطی بین فشار داخل سیلندر و مصرف کننده بوده

که مصرف کننده را قادر می سازد که فشار و محتویات داخل سیلندر اعم از گاز یا مایع فشرده

شده درون مخزن را به میزان مورد نیاز جهت مصرف از داخل سیلندر خارج نماید.

شیر ژاپنی یکی از محصولات شرکت بالن صنعت می باشد و ساخته شده در کشور ژاپن می باشد.

محصولات ژاپنی همانطور که از دیرباز میدانیم بهترین محصولات و از مرغوبترین مواد اولیه ساخته می شوند.

در بین انواع مختلف شیرهای کپسول  موجود تفاوت مهم در قسمت دوم یعنی مغزی و شفت

که وظیفه انتقال فشار از داخل سیلندر به بیرون را دارا می باشد است

که بسته به قدرت هیدرودینامیکی این ساختار شیرها تقسیم بندی شده و به

عنوان شیر خوب و یا شیر ضعیف و غیر استاندارد شناخته می شود.

همچنین با توجه به انواع سایزها و البته استانداردهای کشورهای مختلف که هرکدام استادارد مختلفیدر زمینه رزوه دارند

و رزوه های موجود چه در اتصال به شیر کپسول چه در اتصال رگلاتور شیرها دارای تنوع مختلف می باشد

شیرهای سیلندرهای تحت فشار به طور کلی بر اساس ماهیت گازی به دو دسته تقسیم بندی می شود.

شیرکپسول جهت گازهای خنثی برنجی

دسته اول گازهای خنثی با خاصیت ضد اسیدی، این قبیل شیرهای که عموما بصورت گاز می باشند عموما بعلت فشار بالای متراکم شده در سیلندر در مدل بدون سوپاپ و از جنس برنج هستند.

شیر ژاپنی جهت گازهای مایع، سوختی و سوپاپدار

دسته دوم گازهای خنثی مایع با خاصیت ضد اسیدی، این قبیل شیرها که عموما جهت گازهای مایع همانند دی اکسید کربن و پرسی و غیره به کاربرده می شوند در مدل های سوپاپدار و عموما از جنس در بازار موجود بوده که این سوپاپ در واقع خاصیت اطمینان بخشی جهت جلوگیری از وقوع انفجار بعلت بالا رفتن فشار مایع داخل سیلندر را اجرا می کند.

بالن صنعت وارد کننده انواع شیر ژاپنی سوپاپدار و بدون سوپاپ و شیر ژاپنی هیدروژن با قیمت وارداتی می باشد .