سرپیک برشکاری گلور سوئیس

[/fusion_text]

نام محصول فروش سره|سرپیک|برش|برشکاری| با گاز|گلور سوییس|Gloor
کد محصول Cutting-torch-Gloor

بالن صنعت وارد کننده انواع لوازم برشکاری از قبیل سرپیک برشکاری گلور سوئیس که دارای یک دسته که مخصوص برشکاری ،انواع قطعات و دارای سه عدد سوزن برش که از سایز 3 تا 20 و سایز 20 تا 50 و 50 تا 100 را برش می دهد.

همچنین دارای کلاهک برش که به هر سه سوزت می خورد .

از دیگر قطعات سرپیک برشکاری گلور سوئیس قرقره پرگار و میله آن می باشد .