بررسی اولین نکات ایمنی کار به کپسول اکسیژن

“اول ایمنی بعد کار” امروزه جزو بدهیات محیط های کاری می باشد. به دلیل کاربرد فراوان گاز اکسیژن، کپسول های اکسیژن سیلندر اکسیژن در صنایع مختلف استفاده می گیرد. از بیمارستان ها و درمانگاهها گرفته تا محیطهای صنعتی و آزمایشگاهی از کپسول های اکسیژن در فشار های کاری و اندازه های مختلف استفاده می گردد.

سیلندرهای اکسیژن بعضا یا به تنهایی (همچون بیمارستان ها) و یا در کنار گازهای دیگر همچون گاز استیلن و یا پروپان به صورت ترکیبی جهت جوش و برش و … استفاده می گردد.

این کپسول ها به دلیل فشار بالای گاز درون آنها می توانند همچون یک بمب متحرک باشند

و در صورت عدم رعایت نکات ایمنی در آنها عواقب بدی می تواند داشته باشد

رعایت نکات مهم کپسول

زیر ابتدایی ترین اموری می باشد که تمامی تکنسین ها و کسانیکه به گونه ای از این سیلندرها استفاده می کنند، رعایت نمایید

1-روغن دشمن اصلی کپسول های اکسیژن می باشد آلودگی شیر سیلندر اکسیژن به روغن به معنای آتش زدن فتیله یک بمب مهیب است.

رعایت آن بسیار حایز اهمیت است.

بنابراین استفاده از دست روغنی، دستکش روغنی، لباس روغنی و … در هنگام کار با کپسول اکسیژن به شدت خودداری نمایید.

2-به صورت دوره ای تمامی اتصالات مورد استفاده با کپسول اکسیژن همچون رگلاتور گاز، شیلنک و … را مورد بررسی قرار بدهید.
3-همیشه فرض آن است که تمامی سیلندرها پر می باشد بنابراین در باز کردن شیر کپسول با احتیاط

و سعی کنید کپسول های خالی و پر را همیشه جدا نمایید.
4-از هرگونه ضربه به بدنه سیلندر خودداری نمایید.

از غلطاندن سیلندر روی زمین و یا حمل آن با وسایل نقلیه نامطمین همچون موتور و … خودداری نمایید.
5-از کپسول اکسیژن همیشه به صورت ایستاده استفاده نمایید.

در صورت امکان آن را با طناب و یا تسمه به دیوار نصب نمایید.

6-کپسول اکسیژن را نزدیک مواد شیمیایی، روغنی و یا مواد قابل احتراق جدا خودداری نمایید.

7-در کنار کپسول های اکسیژن همیشه از سیلندر آتش نشانی استفاده نمایید.

بررسی اولین نکات ایمنی کار به کپسول اکسیژن