معرفی گاز کالیبراسیون:

گاز کالیبراسیون یک گاز مرجع یا ترکیبی از گاز هایی است که معمولا به صورت فشرده هستند. ترکیب این گاز از یک گاز اولیه و اصلی است و با یک یا چند گاز دیگر است. از این گاز برای کالیبراسیون آنالیزورهای گازی یا آشکار سازهای گازی استفاده می شود، کلیه  این گازها مطابق معیارهای ملی و بین المللی قابل ردیابی هستند.

این گاز ها  به دو دسته تقسیم می شوند کالیبراسیون صفر و کالیبراسیون اسپن :

کالیبراسیون صفر، گازی است، که عاری از گاز های قابل اشتعال است، به عبارت دیگر هنگامی که کالیبراسیون صفر  تائید می شود محیطه کالیبره شده عاری از هرگونه گاز قابل اشتعال است. . به عنوان مثال یک کالیبراسیون صفر یک آنالیزور اکسیژن یا دی اکسید کربن است که این آنالیز توسط نیتروژن انجام می شود، از آنجا که نیتروژن، با اکسیژن یا دی اکسید کربن  مخلوط نمی شود، بنابراین با استفاده از آن به عنوان گاز کالیبراسون صفر می توان یک نقطه صفر را تایید کرد.

کالیراسیون اسپن نوعی پیشرفته ای از گاز مذکور است که با استفاده از آن می توان غلظت دقیقی از گاز قابل تشخیص در معرض ردیاب گاز یا آنالیزور آن را برآورد کرد.  گازهای اسپن انواع مختلفی از گازهای مورد نظر مناسب را برای صنعت حمل و نقل، صنایع دریایی، صنایع شیمیایی، آزمایشگاه ها و دانشگاه ها ارائه می دهند.

برای دستیابی به یک نتیجه خوب در کالیبراسیون بهتر است از  نوع صنعتی این گاز استفاده شود . زیرا این گاز صنعتی با دقت و کیفیت مناسب برای انجام کارهای علمی و آزمایشگاهی تولید می شود.

روش های تولید گاز :

مناسب ترین و رایج ترین روش تولید این گاز، استفاده از سیلندر های گازی است. این سیلندر ها با استفاده از کپسول های خود می توانند غلظت های مختلفی از گازها را تولید کنند. این سیلندرها دارای اندازه و قیمت های متنوعی هستند. جهت استفاده از سیلندر گاز مایع باید شرایط ایمنی برای نگهداری از آن فراهم باشد.

یکی دیگر از روش تولید گاز کالیبراسیون استفاده از لوله های نفوذ دهنده می باشد. درجه ای برای اندازه گیری داخل لوله های نفوذ دهنده قرار گرفته است که این امر سبب کنترل جریان گاز مورد نظر می شود. توسط این لوله های تولید گاز کالیبراسیون با غلظت های پایین تحقق می یابد. فایده تولید این گاز  با استفاده از این لوله این است که این نوع کالیبراسیون، گاز های سمی را شناسایی و آشکار می کند و به کمترین غلظت واکنش نشان می دهد. بنابراین این روش برای غلظت های بالا مناسب نمی باشد.

تولید گاز کالیبراسیون با روش تزریقی: در این روش گاز مذکور که بصورت مایع می باشد باید قبل از تزریق ، تبخیر شود در روش تزریق گاز مذکور به وسیله سرنگ یا پمپ وارد جریان می شود و میزان غلظت از چند درصد تا چند ppm قابل کاهش است.

تولید گاز کالیبراسیون به روش تبخیر: در این روش، گاز حامل  از درون گاز هدف یا همان گاز کالیبراسیون  در حالت مایع عبور داده می شود. این کار باعث می شود کمی از گاز مایع نیز تبخیر شده و وارد جریان گاز حامل می شود.

استانداردهای گاز :

در هر گاز کالیبراسیون مواردی مانند تحمل آماده سازی(p+)  و صحت صدور گواهینامه یا دقت تحلیلی   (CA) از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

تحمل آماده سازی یعنی دامنه ی غلظت که شامل غلظت جزئی است. P+ در دامنه غلظت اندازه گیری می شود. همچنین می توان از آن به عنوان تحمل ترکیبی یاد کرد. تحمل آماده سازی را می توان با استفاده از آخرین فناوری ها برای تولید چنین گازهای به حداقل رساند. تحمل اماده سازی بر اساس تجربه تولید کننده و نیاز مشتری تعیین می شود.

صدور گواهینامه یا دقت تحلیلی به عنوان تطابق مقادیر اندازه گیری شده با مقدار واقعی آن تعریف شده است. مقادیر صدور گواهینامه از نظر آماری با توجه به عدم قطعیت های موجود در استاندار بین المللی (استاندارد مرجع) که قابل ردیابی، عدم قطعیت ابزارو عدم ثبات (واکنش پذیری) گاز موجود در کانتینر است، تعیین می شود.

 

منابع:

https://en.wikipedia.org/wiki/Calibration_gas

https://www.calgaz.com/