گاز استیلن چیست ؟

استیلن که به آن اتین نیز گفته می شود ، ساده ترین و شناخته شده ترین عضو سری هیدروکربن است که حاوی یک یا چند جفت اتم کربن است که توسط پیوندهای سه گانه به نام سری استیلن یا الکین ها مرتبط است. این گاز بی رنگ و ملتهب استدر برش ، اکسی استیلن سریعترین زمان پیش گرم شدن و سوراخ کردن هر ترکیبی از سوخت سوخت را به شما می دهد.

رگلاتور اکسیژن، ضامن سلامتی بیماران

رگلاتور اکسیژن معمولا برای تنظیم و کنترل میزان جریان اکسیژن دریافت شده توسط بیماران نیازمند به اکسیژن استفاده می شود. رگلاتور اکسیژن همیشه میزان جریان مداوم اکسیژن را کنترل می کند ، رگلاتور اکسیژن در اندازه ها و سبک های مختلف و متناسب با انواع بزرگ و کوچک سیلندر های اکسیژن تولید میشود.

گاز کلر و کاربردهای آن

گاز کلر یکی از کاربردی ترین عناصر شیمیایی در صنایع است. پیش از اینکه به کاربردهای وسیع این گاز، اشاره کنیم، بد نیست در ابتدا کمی با کلر و خواص آن آشنا شویم. کلر به همراه محصول فرعی آن (هیدروکسید سدیم) از یکی از فراوان ترین و در دسترس ترین مواد طبیعی یعنی سنگ نمک به دست می آید.

گاز هیدروژن و کاربرد آن در صنایع

امروزه در فرایندهای صنعتی متعددی از گاز هیدروژن استفاده میشود. از کاربردهای وسیع هیدروژن استفاده از ان به عنوان ماده اولیه صنایع شیمیایی است. همچنین در صنعت متالورژی از هیدروژن به عنوان یک عامل کاهنده (نقطه مقابل عامل اکساینده) استفاده های وسیعی میشود.