گاز مبرد R600a – یا متیل پروپان

2019-11-05T13:11:37+03:30

ایزوبوتان گازی مبرد همچنین به عنوان متیل پروپان و بیشتر به عنوان R600a شناخته می شود. فرمول مولکولی آن C4H10 است و ساده ترین آلکان (هیدروکربن اشباع) دارای یک کربن سوم (سه اتم کربن در اطراف یک اتم کربن مرکزی) است.

گاز R22

2019-11-05T14:00:25+03:30

گاز R22 گاز گاز R22 که دارای فرمول شیمیایی CHCLF2 و با نام آیوپاک کلرو دی فلورو متان شناخته می شود . گاز R22 یکی از پر مصرف ترین گازهای فریون می باشد که به دلیل اثات مخرب بر لایه اوزون و افزایش گرمای زمین روبه کاهش رفته و کشورهای پیشرفته قانون منع استفاده از این گاز و جایگزین کردن گاز R600a و گاز R404a به جای گاز CHCLF2 می باشند .

گاز R134a

2019-11-05T14:28:36+03:30

گاز R11|گاز فریون11 گاز R11 یا گاز فریون 11 از خانواده کلروفلوئوروکربن هاست. فرمول شیمیایی این گاز CCl3F است.گاز R11 اولین سرد کننده ای است که به طور گسترده استفاده شده و از طرف دیگر بیشترین پتانسیل تخریب لایه اوزون را دارد. تولید گاز فریون 11 به دلیل مشکلات زیست محیطی در آمریکا متوقف شده و گاز R123 جایگزین آن شده است.

گاز R11|گاز فریون11

2019-11-05T14:50:04+03:30

گاز R11|گاز فریون11 گاز R11 یا گاز فریون 11 از خانواده کلروفلوئوروکربن هاست. فرمول شیمیایی این گاز CCl3F است.گاز R11 اولین سرد کننده ای است که به طور گسترده استفاده شده و از طرف دیگر بیشترین پتانسیل تخریب لایه اوزون را دارد. تولید گاز فریون 11 به دلیل مشکلات زیست محیطی در آمریکا متوقف شده و گاز R123 جایگزین آن شده است.

گاز R12|گاز فریون12

2019-11-05T20:22:43+03:30

گاز R12 یا گاز دی کلرو دی فلورومتان یک گاز بی رنگ است که با نام گاز فریون 12 به فروش می رسد. گاز R12 سرد کننده جذابی است که در تهویه هوای اتومبیل ها و کاربردهای تبریدی استفاده می شود و یک مبرد بسیار همه کاره است که در گستره وسیعی از عملکردها بدون فروپاشی استفاده می شود.

گاز R402|گاز فریون402

2019-05-29T11:43:50+04:30

گاز R402A یا گاز فریون 402، ترکیبی از گاز R22 و گاز R125 و گاز هیدروکربنی R290 (پروپان) برای بهبود سازگاری با روغن معدنی است. گاز R402 دمای تخلیه پایینی دارد و می تواند عمر کمپرسور را افزایش دهد. گاز R402 به دلیل داشتن پروپان در بسیاری از سیستم ها با روغن های معدنی موجود کار می کند. ولی برای به دست آوردن بیشترین بازده روغن استفاده از روغن آلکیل بنزن توصیه می شود. کپسول گاز R402 به رنگ زرد کمرنگ است.

گاز R407|گاز فریون407

2019-11-05T21:28:21+03:30

گاز R407 یا گاز R407c مخلوطی از هیدروفلوروکربن های استفاده شده به عنوان سرد کننده است. این گاز ترکیبی گاز زئوتروپیک از دیفلورومتان (R32)، گاز پنتافلورواتان (R125) و گاز تترافلورواتان (R134) است. گاز دی فلورومتان برای ایجاد ظرفیت گرمایی است. گاز پنتافلورواتان قابلیت اشتعال را کاهش داده و گاز تترافلورواتان نیز فشار را کاهش می دهد.

گاز R134A|گاز فریون 134

2019-11-05T21:47:36+03:30

گاز R134A|گاز فریون 134 گاز R134 یا گاز فریون 134 با نام تترافلورواتان (CF3CH2F) از خانواده مبردهای HFC است. با شناخته شدن اثرات آسیب زای CFC ها و HCFC ها بر لایه اوزون، گاز فریون 134 به طور گسترده به عنوان جانشین آن ها مورد توجه قرار گرفته است. زیرا پتانسیل ناچیزی برای تخریب لایه اوزون دارد.در حال حاضر گاز R134a به عنوان جایگزینی برای مبردهای گاز R12 در کاربردهای سانتریفیوژی، پیچ ماشین های دوار، کمپرسورهای رفت و برگشتی استفاده می شود. گاز r134a در سال های اخیر جایگزین گاز R22 هم شده است. کپسول گاز R134a به رنگ آبی روشن است.