گازهای هیدروکربنی وارداتی

صفحه اصلی/انواع گاز/گازهای هیدروکربنی وارداتی

گاز استیلن

1398/8/15 18:12:52

مهمترین استفاده استیلن در صنعت جوشکاری و برشکاری می باشد. این گاز به دلیل تولید دمای زیاد در زمان سوخت ( حدود ۲۷۰۰ درجه) بهتر از LPG برش کاری نموده و نیازی به عملیات تمیز کاری سطح بعد از برشکاری ندارد. از گاز استیلن در جوشکاری و برشکاری فلزات نیز استفاده می گردد. تولید وینیل کلراید، وینیل استات، اکریلونیتریل و کربن بلک. گاز استیلن در مصارف آزمایشگاهی نیز کاربرد دارد.

گاز متان

1398/8/15 18:47:46

گاز متان یا گاز CH4 به صورت گسترده در طبیعت وجود دارد. گاز متان ساده ترین ترکیب آلی می باشد که در طبیعت یافت می گردد. این گاز بی بو و بی رنگ است و دمای ذوب آن 182- و دمای جوش آن 162- می باشد. گاز CH4 در منازل به عنوان سوخت مصرف می گردد. این گاز برای تهیه گاز هیدروژن ، کربن سیاه و منوکسید کربن، استیلن و مواد خام دیگر استفاده می گردد.

گاز پروپیلن

1398/8/18 7:21:41

گاز پروپیلن گاز پروپیلن (C3H6) یک گاز سوختی به شکل بی رنگ با یک بوی تند طبیعی است. اگرچه شبیه پروپان است اما در ساختار خود دارای پیوند دو گانه ای است که ویژگی قابل احتراق بودن را به آن بخشیده است. این گاز سوختی به شدت قابل اشتعال و غیر سمی است.

گاز هگزان

1398/8/18 7:29:44

گاز هگزان یک ترکیب هیدروکربنی دارای 6 اتم کربن با فرمول C6H14 است. هگزان یکی از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده بنزین است و در دمای اتاق مایعی بی رنگ و بدون بو است و بسیار فرار است و سریع تبخیر می شود. هگزان به طور گسترده به عنوان یک حلال غیر قطبی فرار، خنثی، ارزان و ایمن استفاده می شود.

گاز بوتان

1398/8/18 8:41:50

گاز بوتان گاز بوتان یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی C4H10 و از خانواده آلکان هاست. گاز بوتان دارای دو ایزومر ساختاری n-بوتان و ایزوبوتان است و گازی که در مورد آن در این مقاله صحبت خواهیم کرد گاز بوتان نرمال و یا همان n-بوتان است.

گاز اتان

1398/8/18 8:27:24

گاز اتان یک گاز هیدروکربنی از خانواده آلکان ها با فرمول شیمیایی C2H6 می باشد. اتان به صورت یک گاز بدون رنگ و بدون بو در دما و فشار استاندارد وجود دارد. گاز اتان یک ترکیب پایدار است و چندان واکنش پذیر نمی باشد گاز اتان به دلیل ماهیت غیر قطبی که دارد در حلال های قطبی مثل آب حل می شود. گاز اتان سمی نیست اما خفه کننده است و در دمای اتاق به شدت قابل احتراق است و در اثر سوختن گاز کربن دی اکسید و آب تولید می کند.