گاز ترکیبی لیزر، CALGAZ، کالیبراسیون، جوشکاری، پزشکی و نیمه هادی

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۰۸:۱۳ +۰۰:۰۰

نام محصول گاز ترکیبی لیزر، CALGAZ، کالیبراسیون، جوشکاری، پزشکی و نیمه هادی کد محصول 11 سفارش محصول تماس با کارشناس کاربردها گاز ترکیبی لیزر ،CALGAZ ، کالیبراسیون ، جوشکاری ، پزشکی و نیمه هادی گاز ترکیبی لیزر ،CALGAZ ، کالیبراسیون ، جوشکاری ، پزشکی [...]

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۰۷:۴۸ +۰۰:۰۰

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2 کد محصول 10 سفارش محصول تماس با کارشناس کاربردها این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای دی اکسید کربن استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه [...]

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتادین BUTADIENE

۱۳۹۸-۳-۲۲ ۱۴:۲۰:۱۷ +۰۰:۰۰

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای بوتادین استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بوتادین را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی بوتادینی را مشاهده می کنید

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتان C4H10

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۰۶:۴۵ +۰۰:۰۰

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتان C4H10 کد محصول 09 سفارش محصول تماس با کارشناس کاربردها این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای بوتان استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بوتان را با ترکیب [...]

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بنزن C6H6

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۰۶:۲۹ +۰۰:۰۰

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بنزن C6H6 کد محصول 08 سفارش محصول تماس با کارشناس کاربردها این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای بنزن استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بنزن را با ترکیب [...]

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه استیلن C2H4

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۰۵:۳۸ +۰۰:۰۰

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه استیلن C2H4 کد محصول 06 سفارش محصول تماس با کارشناس کاربردها این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای استیلن استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه استیلنی را با ترکیب [...]

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آرگون ARGON

۱۳۹۸-۳-۲۵ ۱۶:۳۹:۰۶ +۰۰:۰۰

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آرگون ARGON یا گاز آرگون از محصولات وارداتی شرکت بالن صنعت می باشد . نام محصول گاز آرگون ARGON AR کاربردها این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای آرگون استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه آرگونی را با ترکیب سایر گازها با [...]

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آمونیاک NH3

۱۳۹۸-۳-۲۵ ۱۳:۱۰:۳۱ +۰۰:۰۰

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آمونیاک NH3 این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای آمونیاک استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه آمونیاک را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده [...]

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کربونیل سولفید

۱۳۹۸-۳-۲۹ ۱۰:۳۱:۵۲ +۰۰:۰۰

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای کربنیل سولفید استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه کربونیل سولفید را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیون کربونیل سولفیدی را مشاهده می کنید

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کلر Cl

۱۳۹۸-۳-۲۱ ۱۳:۰۹:۳۷ +۰۰:۰۰

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کلر Cl نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کلر Cl کد محصول 02 مخلوط گاز کلر یا کلراین [/fusion_table] سفارش محصول تماس با کارشناس [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container] کاربردها گاز کلر عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای کلر استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه استیلنی [...]