کپسول گاز استیلن 7 پوندی

2020-01-06T12:11:04+03:30

- از مهمترین کاربرد های سیلندر  7 پوندی می توان به استفاده آنها در صنعت و جوشکاری اشاره کرد.2- از سیلندر  7 پوندی استیلن در  تو لیدات صنعتی و کارخانه ها نیز استفاده می شود.3- به دلیل کوچک بودن کپسول های استیلن 7 پوندی از آنها در پک های جوش و برش سیار (پرتابل) استفاده می گردد.4- بعلت قابل حمل بودن جهت انواع جوشکاری های سیار از این سیلندر بعلت وزن کم و سهولت جابهجایی استفاده می گردد

کپسول گاز استیلن 12 پوندی

2019-09-07T11:53:18+04:30

از مهمترین کاربرد های سیلندر استیلن 12 پوندی می توان به استفاده آنها در صنایع پتروشیمی اشاره کرد.از سیلندر استیلن 12 پوندی  نیز در صافکاری|ساختمان سازی|تولیدات صنعتی و ... استفاده می شود.

گاز پیتن

2019-09-07T12:05:17+04:30

گاز پیتن یا همان گاز P10 یک گاز ترگیبی است که از 10 درصد گاز متان و 90 درصد گاز آرگون تشکیل شده است. گاز پیتن گازی بدون رنگ و بو است و قابل اشتعال است. گاز پیتن سنگین تر از هواست و می تواند در فضاهای بسته تجمع یابد.