رگلاتورهای گاز مایع

صفحه اصلی/رگلاتورهای تخصصی/رگلاتورهای گاز مایع

رگلاتور فشار قوی ایران گاز

1398/11/5 13:25:50

بالن صنعت به عنوان نماینده فروش محصولات زینسر آلمان اقدام به فروش محصوات با کیفییت این شرکت معتبر نموده است . این مانومتر ،داری دو گیج ورودی و خروجی می باشد . گیج یا درجه اول نشان گر فشار وردی گاز آرگون می باشد که تا 200 بار را  نمایش می دهد . گیج یا درجه دوم که تا 30 لیتر بر دقیقه فشار را نمایش می دهد.

رگلاتور فشار قوی بوتان پارس

1398/11/5 13:31:25

بالن صنعت به عنوان نماینده فروش محصولات زینسر آلمان اقدام به فروش محصوات با کیفییت این شرکت معتبر نموده است . این مانومتر ،داری دو گیج ورودی و خروجی می باشد . گیج یا درجه اول نشان گر فشار وردی گاز آرگون می باشد که تا 200 بار را  نمایش می دهد . گیج یا درجه دوم که تا 30 لیتر بر دقیقه فشار را نمایش می دهد.

رگلاتور فشار قوی پرسی

1398/11/5 13:35:58

بالن صنعت به عنوان نماینده فروش محصولات زینسر آلمان اقدام به فروش محصوات با کیفییت این شرکت معتبر نموده است . این مانومتر ،داری دو گیج ورودی و خروجی می باشد . گیج یا درجه اول نشان گر فشار وردی گاز آرگون می باشد که تا 200 بار را  نمایش می دهد . گیج یا درجه دوم که تا 30 لیتر بر دقیقه فشار را نمایش می دهد.

رگلاتور گاز مایع – استیل

1398/12/2 19:53:42

مانومتر ها معمولا از نظر جنس و بدنه به دو دسته تقسیم می شوند که در زیر به آن اشاره می کنیم 1- رگلاتور یا مانومتر با بدنه برنجی 2- رگلاتور یا رگولاتور با بدنه استیل رگلاتورهای برنجی برای گازهای نجیب و غیر خورنده به کار می روند گازهاییی از قبیل آرگون ، اکسیژن ،هلیوم ، نیتروژن یا ازت ،و دی اکسید کربن یا co2 کاربرد دارند . رگلاتور استیل در در مورد گازهای خورندهاز قبیل گاز آمونیاک ، گاز کلر ، .و گاز سولفید هیدروژن یا h2s کابرد دارند . مانومتر یا رگلاتور تجهیزاتی هستند که برای کنترل و تنضیم فشار گازها استفاده می شوند . رگلاتور برای ذخیره سازی گازها و تحت فشار در مخازن یا کپسوا هایی که فشار بالایی دارند استفاده می شود .