خدمات گازها

صفحه اصلی/انواع گاز/خدمات گازها

هلیوم چیست

1399/6/27 9:27:35

کپسول های ما در اندازه های 2و 5و 7.5و 10و 20و 50 و 70 لیتری قابل سفارش و تهیه هستند.شارژ هلیوم در بالن صنعت برای انواع مقاصد مانند جشن های تولد، مصارف پزشکی، بادکنک آرایی و... صورت میپذیرد.هلیوم یک گاز نجیب است که به دلیل ایمنی بالا، بدون خطر بودن بدون ریسک مسمومیت یا انفجار در سال های اخیر استفاده گسترده ای در جشن ها و بادکنک آرایی ها داشته است. به دلیل هزینه بالای کپسول های یکبار مصرف هلیوم، عموما از کپسول های قابل شارژ استفاده میشود که میتوان آن را به هر میزان پس از استفاده شارژ نمود.همچنیت لازم است بدانیم هلیوم بعد از هیدروژن سبکترین گاز جهان است. همین امر سبب میشود که بعضی افراد از هیدروژن برای پر کردن بادکنک ها استفاده کنند که البته کاری بسیار خطرناک ست و معمولا باعث انفجار و آسیب های جبران ناپذیر میشود.

شارژ هلیوم

1398/11/11 11:41:57

کپسول های ما در اندازه های 2و 5و 7.5و 10و 20و 50 و 70 لیتری قابل سفارش و تهیه هستند.شارژ هلیوم در بالن صنعت برای انواع مقاصد مانند جشن های تولد، مصارف پزشکی، بادکنک آرایی و... صورت میپذیرد.هلیوم یک گاز نجیب است که به دلیل ایمنی بالا، بدون خطر بودن بدون ریسک مسمومیت یا انفجار در سال های اخیر استفاده گسترده ای در جشن ها و بادکنک آرایی ها داشته است. به دلیل هزینه بالای کپسول های یکبار مصرف هلیوم، عموما از کپسول های قابل شارژ استفاده میشود که میتوان آن را به هر میزان پس از استفاده شارژ نمود.همچنیت لازم است بدانیم هلیوم بعد از هیدروژن سبکترین گاز جهان است. همین امر سبب میشود که بعضی افراد از هیدروژن برای پر کردن بادکنک ها استفاده کنند که البته کاری بسیار خطرناک ست و معمولا باعث انفجار و آسیب های جبران ناپذیر میشود.