پالت سیلندر

2019-10-30T13:11:07+03:30

پالت سیلندر نام محصول پالت سیلندر کد محصول - سفارش محصول تماس با کارشناس توضیحات از زمانی که پالت را توسعه دادیم ، از سراسر جهان و برخی بازارهای غیر منتظره سوالات و سفارشاتی داشتیم. پالت های فلزی در بسیاری از صنایع یک کالای نسبتاً استاندارد هستند [...]

پالت کپسول اکسیژن | پالت کپسول

2019-09-07T10:51:25+04:30

پالت کپسول اکسیژن | پالت کپسول در برخی موارد استفاده از کپسول های گاز به صورت جداگانه در برخی کاربری ها امکان پذیر نمی باشد و یا سخت می باشد به همین دلیل استفاده از باندل یا پالت سیلندر  و یا پالت کپسول (اکسیژن)توصیه می گردد.