انواع پالت کپسول

صفحه اصلی/انواع کپسول/انواع پالت کپسول

پالت کپسول اکسیژن | پالت کپسول

1399/7/22 7:05:45

پالت کپسول اکسیژن | پالت کپسول در برخی موارد استفاده از کپسول های گاز به صورت جداگانه در برخی کاربری ها امکان پذیر نمی باشد و یا سخت می باشد به همین دلیل استفاده از باندل یا پالت سیلندر  و یا پالت کپسول (اکسیژن)توصیه می گردد.