پالت سیلندر

۱۳۹۸-۵-۱۲ ۱۱:۳۹:۵۸ +۰۰:۰۰

پالت سیلندر پالت سیلندر از زمانی که پالت  را توسعه دادیم ، از سراسر جهان و برخی بازارهای غیر منتظره سوالات و سفارشاتی داشتیم. پالت های فلزی در بسیاری از صنایع یک کالای نسبتاً استاندارد هستند ، اما دلیلی وجود دارد که مردم به محصول ما بازگردند. دلیل این امر این است [...]

پالت کپسول اکسیژن | پالت کپسول

۱۳۹۸-۴-۲۳ ۱۶:۰۲:۳۵ +۰۰:۰۰

پالت کپسول اکسیژن | پالت کپسول در برخی موارد استفاده از کپسول های گاز به صورت جداگانه در برخی کاربری ها امکان پذیر نمی باشد و یا سخت می باشد به همین دلیل استفاده از باندل یا پالت سیلندر  و یا پالت کپسول (اکسیژن)توصیه می گردد.