گاز پروپیلن۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۵۰:۵۶ +۰۰:۰۰

Project Description

گاز پروپیلن (C3H6) یک گاز سوختی به شکل بی رنگ با یک بوی تند طبیعی است. اگرچه شبیه پروپان است اما در ساختار خود دارای پیوند دو گانه ای است که ویژگی قابل احتراق بودن را به آن بخشیده است. این گاز سوختی به شدت قابل اشتعال و غیر سمی است.

نام محصول گاز پروپیلن|پروپیلن|کپسول پروپیلن |کپسول گاز پروپیلن
کد محصول propylene-gas
سفارش محصول
تماس با کارشناس

توضیحات

گاز پروپیلن در طول عمل تصفیه بنزین به دست می آید. اما از طریق فرایند کرکینگ و یا اصلاح هیدرو کربن ها هم به دست می آید.
گاز پروپیلن به دلیل عملکرد احتراقی ویژه ای که دارد در گرمایش و برش جایگزین بسیار خوبی برای پروپان است. همچنین به طور گسترده به عنوان گاز سوختی برای فرایندهای سوختی اکسیژن با سرعت بالا استفاده می شود.

کاربردها

• گاز پروپیلن در صنایع شیمیایی و پلاستیک به عنوان سوخت استفاده می گردد.
• کاربردهای غیر سوختی گاز پروپیلن شامل فرایندهای سنتزی برای تولید موادی مثل استون است.
• گاز پروپیلن می تواند برای تولید پلاستیک پلی پروپیلن ها استفاده شود.
• گاز پروپیلن به عنوان مبرد در مخلوط های کالیبراسیون و به عنوان یک واسطه شیمیایی استفاده می شود.
• گاز پروپیلن برای تست بازده مشعل ها و موتورهای گازی استفاده می شود.

نکات ایمنی

• اطمینان از سالم بودن کپسول گاز پروپیلن
گاز پروپیلن سمی نیست اما به شدت آتش زاست و به عنوان گاز سوختی استفاده می شود. بنابراین قبل از ذخیره گاز از سالم بودن کپسول گاز پروپیلن جدا خودداری نمایید.
• تهویه مناسب محل نگهداری کپسول گاز پروپیلن
باید کپسول گاز پروپیلن در محلی با تهویه مناسب نگه داری شود تا از خطرات احتمالی ناشی از نشت گاز پروپیلن جلوگیری شود.
• قرار دادن کپسول گاز پروپیلن در مکانی خنک
گرما باعث افزایش فشار گاز درون کپسول پروپیلن و انفجار آن خواهد شد
• عدم قرار گیری کپسول گاز پروپیلن در معرض شعله های باز
گاز پروپیلن به شدت قابل اشتعال است بنابراین بایستی از قرار دادن آن در معرض شعله های باز جلوگیری شود.