گاز نیتریک اسید

گاز نیتریک اسید۱۳۹۸-۴-۱۹ ۱۲:۵۲:۴۷ +۰۰:۰۰

Project Description

گاز نیتریک اسید

گاز نیتریک اکسید یا گاز NO یک گاز بدون رنگ و سمی است که در اثر اکسید شدن نیتروژن تشکیل می شود.

گاز نیتریک اکسید کاربردهای صنعتی کمی دارد ولی در بدن به مقدار کمی تولید شده و به

عنوان یک سیگنال دهنده شیمیایی مهم در بدن انسان و حیوان عمل می کند.

گاز نیتریک اکسید کاربردهای مختلفی نیز در پزشکی دارد.

همچنین این گاز یک گاز آلوده کننده مهم هوا محسوب می شود.

حالت مایع و جامد گاز نیتریک اکسید به رنگ آبی است. گاز نیتریک اکسید در آب نامحلول است.

نام محصول گاز نیتریک اکسید|گاز NO|فروش کاز NO|خرید گاز NO
کد محصول NO-gas

کاربردها

• گاز نیتریک اکسید در یک فرایند صنعتی برای تولید هیدروکسیل آمونیاک استفاده می شود

که در اثر واکنش نیتریک اکسید با گاز هیدروژن در حضور یک کاتالیزور انجام می شود.
• گاز NO کاربردهای مستقیم کمی دارد. گاز NO در فرایند استوالد برای سنتز نیتریک اسید از گاز آمونیاک استفاده می شود.
• گاز NO در صنعت نیمه هادی ها برای فرایندهای مختلف استفاده می شود.

در یکی از این کاربردها همراه با گاز نیتروس اکساید برای ایجاد درهای اکسید نیترید در ابزارهای CMOS استفاده می شود.
• گاز نیتریک اکسید می تواند برای شناسایی رادیکال های سطحی پلیمرها استفاده می شود.

رفع رادیکال های سطحی با نیتریک اکسید منجر به اتصال نیتروژن می شود

که می تواند با استفاده از طیف سنجی فوتوالکترون X-Ray کمی سازی شود.
• یک مخلوطی از گاز NO و گاز نیتروژن برای درمان فشار خون شریان ریوی استفاده می شود.
• گاز نیتریک اکسید در مخلوط های گازی کالیبراسیون در صنعت پتروشیمی: کنترل نشر محیطی، بهداشت صنعتی و تجزیه و تحلیل ناخالصی ها استفاده می شود.

بالن صنعت با توجه به سابق چندین ساله در حوزه گازهای صنعتی اقدام به فروش انواع گازهای طبی و صنعتی با قیمت خوب کرده است

گاز نیتریک اسید