پالت کپسول اکسیژن | پالت کپسول

///پالت کپسول اکسیژن | پالت کپسول
پالت کپسول اکسیژن | پالت کپسول۱۳۹۸-۴-۲۳ ۱۶:۰۲:۳۵ +۰۰:۰۰

Project Description

پالت کپسول اکسیژن | پالت کپسول

پالت کپسول اکسیژن | پالت کپسول در برخی موارد استفاده از کپسول های گاز به صورت جداگانه در برخی کاربری ها امکان پذیر نمی باشد و یا سخت می باشد ب

ه همین دلیل استفاده از باندل یا پالت سیلندر  و یا پالت کپسول (اکسیژن)توصیه می گردد.

باندل های سیلندر برای امور کاری سنگین استفاده می گردد.

[/fusion_text]

نام محصول  پالت کپسول اکسیژن|پالت سیلندر|فروش باندل کپسول| قیمت پالت کپسول|رک سیلندر|ساخت پالت|طراحی
کد محصول Cylinders-Gas-Rack

سفارش محصول
تماس با کارشناس
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

کاربردها پالت کپسول اکسیژن| پالت کپسول

به دلیل استفاده همزمان از چند سیلندر در پالت ها و رک های کپسول کاهش فشار با آهستگی صورت می گیرد

و گاز درون کپسول های دیگر فشار گازی را متعادل می کند.

همچنین حمل و نقل آنها راحت تر و سریعتر و پر کردن پالت های سیلندر سریع تر صورت می گیرد.

به دلیل داشتن خروجی ها و منیفیلد های مجزا در یک پالت امکان استفاده همزمان چند دستگاه از پالت امکان پذیر می باشد.

بنابراین نیازی نیست به ازای هر دستگاه سیلندر مجزا داشته باشیم.

بدنه هر پالت سیلندر بنا به درخواست مشتریان می تواند

از جوش آرگون و یا اتصالات پیچ و مهره ساخته شود.

و همچنین با توجه به نیاز مشتری پالت ها می تواند

در سایزها و اندازه های مختلف و با استفاده از کپسول های گاز با فشار های مختلف کاری (40 لیتری 150 بار فشار یا 50 لیتری 200 بار فشار) ساخت شود.

برخیمشتریانبراساسنوعکاریخاصخودنیازمند پالت کپسول اکسیژن| پالت کپسولطراحیشدهوخاصمیباشند

که این مهم نیز از روی نقشه های طراحی شده توسط مشتری قابل انجام می باشد.

تعداد سیلندرهای به کار رفته در هر پالت بر اساس نوع کاربری متفاوت است.

به عنوان نمونه پالت های 36 تایی بر اساس استاندارد های دریایی و پالت های 24 تایی

در صنایع فولاد سازی استفاده می گردد.

مشتریان می تواند پالت هایی با تعداد سیلندر از 2 عدد تا 36 عدد داشته باشند

و سیلندرهای به کار رفته

در آنها از فشار کاری 150 بار و 40 لیتری شروع می گردد

تا سیلندرهای فشار بالای 200 بار و 80 لیتری قابل تغییر است.

تولید و ارسال

بالنصنعتباتوجهباسابقهوتجربهخوددرساختانواع پالت کپسول اکسیژن| پالت کپسولدرسایزهایمختلفمیتواندسفارشاتمشتریانرادراسرعوقتوبابهترینکیفیتتحویلدهد