مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کربونیل سولفید CARBONYL SULFID

///مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کربونیل سولفید CARBONYL SULFID
مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کربونیل سولفید CARBONYL SULFID۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۰۴:۱۷ +۰۰:۰۰

Project Description

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کربونیل سولفید CARBONYL SULFIDE
کد محصول 03
سفارش محصول
تماس با کارشناس

کاربردها

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای کربنیل سولفید استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه کربونیل سولفید را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیون کربونیل سولفیدی را مشاهده می کنید

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کربونیل سولفید carbonyl Sulfide

عمده ترین مصارف :

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای کربنیل سولفید استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه کربونیل سولفید را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیون کربونیل سولفیدی را مشاهده می کنید

معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه کربونیل سولفید در بالانس نیتروژن :

در بالانس نیتروژن

کربونیل سولفید 10 ppm
کربونیل سولفید 50 ppm
کربونیل سولفید 100 ppm
کربونیل سولفید 150 ppm

درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید.