توضیحات

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتان C4H10

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بوتان را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی بوتانی را مشاهده می کنید.

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتان C4H10
کد محصول 09
سفارش محصول
تماس با کارشناس

کاربردها

عمده ترین مصارف :

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای بوتان استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بوتان را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی بوتانی را مشاهده می کنید

معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه بوتان C4H10 در بالانس هوا , نیتروژن , هلیوم:

در بالانس هوا

بوتان 4600 ppm ( 46% ) بوتان 0.8 %
بوتان 0.75 %
بوتان 0.9 %
بوتان 0.4 % ( 4000 ppm )

دربالانس هلیوم

بوتان 1000 ppm

در بالانس نیتروژن

بوتان 1.05 % , هیدروژن سولفید 20 ppm
متان 0.9 % , اتان 0.9 % , پروپان 0.9% , ایزو بوتان 0.9 % , بوتان 0.9 %
بوتان 8% , دی اکسید کربن 15 %
بوتان 8% , دی اکسید کربن 13.8 %
بوتان 0.7 %
بوتان 8 %
بوتان 0.8 %
بوتان 0.873 % ( 873 ppm )
بوتان 7.7 %

درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید .