توضیحات

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتادین BUTADIENE

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بوتادین را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی بوتادینی را مشاهده می کنید

نام محصول گاز کالیبراسیون
کد محصول 09
سفارش محصول
تماس با کارشناس

کاربردها

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتادین BUTADIENE :

عمده ترین مصارف بوتادین :

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای بوتادین استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بوتادین را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی بوتادینی را مشاهده می کنید

معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه بوتادین Butadiene :

در بالانس هوا

• بوتادین 5ppm
• بوتادین 10ppm
• بوتادین 20ppm
• بوتادین 100ppm

درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید .