توضیحات

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بنزن C6H6

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بنزن را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی بنزنی را مشاهده می کنید.

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بنزن C6H6
کد محصول 08
سفارش محصول
تماس با کارشناس

کاربردها

عمده ترین مصارف :

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای بنزن استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بنزن را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی بنزنی را مشاهده می کنید

معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه C6H6 در بالانس هوا و نیتروژن :

در بالانس هوا (Air Balance) :

• بنزن 0.5 ppm
• بنزن 1 ppm
• بنزن 2 ppm
• بنزن 5 ppm
• بنزن 10 ppm
• بنزن 15 ppm
• بنزن 20 ppm
• بنزن 1 ppm , تولوئن 10 ppm , متیل بنزن 10 ppm , ام زایلین 20 ppm , اورتو زایلین 20 ppm
• بنزن 1 ppm , تولوئن 10 ppm , متیل بنزن 10 ppm , ام زایلین 20 ppm , اورتو زایلین 20 ppm
• اتیل بنزن 10 ppm , ام زایلین 1.6 ppm , تولوئن 0.8 ppm , بنزن 0.5 ppm

در بالانس نیتروژن

بنزن 5 ppm
بنزن 10 ppm

درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید .