توضیحات

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه استیلن C2H4

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه استیلنی را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین نوع کالیبراسیونهای استیلنی را مشاهده می کنید .

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه استیلن C2H4
کد محصول 06
سفارش محصول
تماس با کارشناس

کاربردها

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای استیلن استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه استیلنی را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین نوع کالیبراسیونهای استیلنی را مشاهده می کنید .

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه استیلن C2H4
مخلوط گاز کالیبراسیون پایه استیلن C2H4 :

عمده ترین مصارف استیلن:

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای استیلن استفاده می شود .

شرکت آویژه انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه استیلنی را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین نوع کالیبراسیونهای استیلنی را مشاهده می کنید .

معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه استیلن C2H4 در بالانس نیتروژن , هلیوم و آرگون :

در بالانس هلیوم

• استیلن100ppm
• استیلن 1000 ppm
• استیلن 1درصد
• اتیلن 1% , متان 1 % , پروپان 1%
• استیلن 15 ppm , اتیلن 15 ppm , متان 15 ppm , پروپان 15 ppm

در بالانس نیتروژن

• استیلن 20 ppm
• استیلن 100 ppm
• استیلن 1000 ppm
• استیلن 1درصد
• 1درصد مونو اکسید کربن , 1% دی اکسید کربن ,1% متان , 1% اتان , 1% اتیلن , 1% استیلن
• استیلن 15 ppm , پروپان 15 ppm , بوتین (1) 15ppm , بوتین (2) 15 ppm

دربالانس هوا

• کربن مونوکسید 100ppm , اتان 100 ppm , اتیلن 100 ppm , هیدروژن 100 ppm , متان 100 ppm , دی اکسید کربن 405ppm , اکسیژن 2500 ppm , نیتروژن 17000 ppm

درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید.