توضیحات

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آرگون ARGON

یا گاز آرگون از محصولات وارداتی شرکت بالن صنعت می باشد .

نام محصول

گاز آرگون ARGON

کد محصول AR
سفارش محصول
تماس با کارشناس

کاربردها

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای آرگون استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه آرگونی را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین نوع کالیبراسیون های آرگونی را مشاهده می کنید .

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آرگون ARGON :

عمده ترین مصارف آرگون :

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای آرگون استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه آرگونی را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین نوع کالیبراسیون های آرگونی را مشاهده می کنید .

معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه آرگون :

گاز آرگون گرید 5 :

گاز کالیبراسیون آرگون با خلوص 99.999 %

گاز آرگون گرید 6 :

گاز کالیبراسیون آرگون با خلوص 99.9999

درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید .