مانومتراستیلن گلور سوئیس

مانومتراستیلن گلور سوئیس۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۱۵:۲۸ +۰۰:۰۰

Project Description

این رگلاتور(مانومتر) مخصوص گاز استیلن می باشد. فشار ورودی این رگلاتور(مانومتر) تا 40 بار و فشار خروجی آن تا 5/2 بار می باشد.کپسول های استیلن دارای فشار پایین تر نسبت به کپسول های دیگر می باشد در نتیجه فشار ورودی این مانومترهای گلور حداکثر تا 40 می باشد.

نام محصول مانومتر|رگلاتور|گلور|اصل سوییس|گاز استیلن|Gloor
کد محصول
Gloor-Regulator-Acetylene
سفارش محصول
تماس با کارشناس

مشخصات فنی

فشار ورودی رگلاتور : تا 40 بار

فشار کاری رگلاتور: تا 5/2 بار