پخش گاز r22

پخش گاز r22 در فواصل زمانی مختلف به صورت مکرر توسط گروه بالن صنعت انجام می گردد. بالن صنعت در زمنیه فروش گازهای یخچالی فعالیتی جدی دارد که یکی از پر مصرفترین گاز های یخچالی [...]