پشت بند مانومتر

سرپیک جوش آیرون مکس بالن صنعت پخش کننده سرپیک جوش آیرون مکس که دارای چهار عدد نازل جوشکاری در سایزهای ۱،۲،۳،۴ با بدنه برنجی مرغوب می باشد .