• جوش و برش

    وارد کننده انواع لوازم جوش و برش

    بیشتر بدانید
مقالات تخصصی

انبر گوجینگ

۱۰ اردیبهشت ۹۹|انبر|

دستگاه گوجینگ کاربرد در محو قسمتهای معیوب جوش و یا ایجاد شیار روی قطعه کار را داراست. انبر گوجینگ برای استفاده...