بالن صنعت در راستای فروش گرمکن های کوتاه و بلند اقدام به فروش محصول ترکیه با کیفیت بالا و برند کسولد نموده است. گرمکن هوا گاز کسولد ترکیه که با استفاده از دو گاز ذکر شده اقدام به فعالیت می نماید. طرح ساخته شده محصول گلوری می باشد و دو تیکه خواهد بود.

گرمکن هوا گاز کسولد ترکیه

محصولات ساخته شده در این برند از دسته های مشترک برخوردار هستند که این موضوع باعث شده است که در بسته بندی و استفاده قسمت جلویی و دسته از یکدیگر با یک مهره جدا گردد. مجموعه بالن صنعت در راستای افزایش تنوع محصولات اقدام به فروش محصول فوق نموده است.

گرمکن هواگاز کاسولد ترک در طول بلند یکی از محصولاتی است که خریداران مختص به خود را پیدا کرده است. طول لوله باعث شده که بتوان با فاصله خیلی زیاد و بدون نزدیک شدن به قطعه کار ، بتوان گرمای زیادی را وارد نمود و سرعت کار را افزایش داد.

در محصول فوق می توان سری با سری های مختلف را نصب نمود.

در زمان خرید با توجه به برند kasweld می توانید از اصل یا تقلبی بودن جلوگیری شود. با توجه به شرایط وارداتی محصول ، نوع تقلبی در بازار دیده نشده است. ولی در صورت مردد بودن می توانید با توجه به عکس قرار گرفته شده ، از رنگ بندی بسته بندی و همچنین وجود کلمه kasweld از آن اطمینان حاصل نمایید.