گاز R407|گاز فریون407

گاز R407 یا گاز R407c مخلوطی از هیدروفلوروکربن های استفاده شده به عنوان سرد کننده است. این گاز ترکیبی گاز زئوتروپیک از دیفلورومتان (R32)، گاز پنتافلورواتان (R125) و گاز تترافلورواتان (R134) است.گاز R407 دی فلورومتان برای ایجاد ظرفیت گرمایی است. گاز پنتافلورواتان قابلیت اشتعال را کاهش داده و گاز تترافلورواتان نیز فشار را کاهش می دهد.

نام محصول گاز R407|گاز R407c|گاز فریون 407| فروش گاز |قیمت گاز |فروش گاز فریون
کد محصول R407-gas

کپسول های R407 به رنگ نارنجی سوخته هستند. این گاز به گونه ای طراحی شده که بیشترین شباهت را در فشار و عملکرد با گاز R22 دارد و به عنوان جایگزینی برای R22 در نظر گرفته شده است.

خواص فیزیکی حرارتی آن هم مشابه گاز r22 است، بنابراین هنگام جایگزینی گاز R407 به جای گاز R22 نیاز به حداقل تغییرات در سیستم های سرد کننده داریم. به طوری که در سیستم گاز R22 و گازR407 بسیاری از قطعات یکسان است.

گاز R407 معمولا در سیستم های تبرید با دمای متوسط استفاده می شود. گاز R407 فاقد کلر که برای حل روغن های مینرالی استفاده شده با گاز R22 الزامی است، می باشد. بنابراین توسعه روغن هایی که با سرد کننده های جدید سازگارتر باشند ضروری است،

این روغن ها با عنوان پلیل استر و یا POE شناخته شده اند. نشت های چندگانه قابل توجه گاز R407 (50 درصد وزنی) و شارژ مجدد آن در برخی مواقع منجر به تغییر ترکیب سرد کننده می شود که ممکن است اثر کمی روی بهره وری انرژی و شرایط انتقال حرارت داشته باشد.

کاربردها

• گاز R407 در بسیاری از سیستم های تهویه هوا و پمپ های حرارتی استفاده می شود.

• گاز فریون گاز R407|گاز فریون407 اثر مخرب کمی بر محیط زیست دارد.
• پتانسیل گرمایش جهانی گاز R407 مشابه گاز R22 است
• پتانسیل تخریب لایه اوزون گاز فریون 407 صفر است.

• قرار دادن کپسول گاز R407 در محلی با تهویه مناسب تا آنجا که ممکن است کپسول گاز R407 را در محلی با تهویه مناسب قرار دهید زیرا نشت گاز و استنشاق آن می تواند منجر به بیهوشی و حتی مرگ شود.
• استفاده از دستکش و عینک هنگام استفاده از کپسول گاز مایع در هنگام کار با گاز مایع بایستی از دستکش و عینک استفاده کرد زیرا تماس با گاز مایع منجر به سرما زدگی و آسیب به قرنیه می شود.