گاز پروپیلن

گاز پروپیلن (C3H6) یک گاز سوختی به شکل بی رنگ با یک بوی تند طبیعی است. اگرچه شبیه پروپان است اما در ساختار خود دارای پیوند دو گانه ای است که ویژگی قابل احتراق بودن را به آن بخشیده است. این گاز سوختی به شدت قابل اشتعال و غیر سمی است.

نام محصول گاز پروپیلن|پروپیلن|کپسول پروپیلن |کپسول گاز پروپیلن |گاز C3H6
کد محصول propylene-gas

گاز C3H6 در طول عمل تصفیه بنزین به دست می آید. اما از طریق فرایند کرکینگ و یا اصلاح هیدرو کربن ها هم به دست می آید.
گاز پروپیلن به دلیل عملکرد احتراقی ویژه ای که دارد در گرمایش و برش جایگزین بسیار خوبی برای پروپان است. همچنین به طور گسترده به عنوان گاز سوختی برای فرایندهای سوختی اکسیژن با سرعت بالا استفاده می شود.

کاربردها

• گاز C3H6 در صنایع شیمیایی و پلاستیک به عنوان سوخت استفاده می گردد.
• کاربردهای غیر سوختی گاز پروپیلن شامل فرایندهای سنتزی برای تولید موادی مثل استون است.
• گاز C3H6 می تواند برای تولید پلاستیک پلی پروپیلن ها استفاده شود.
• گاز C3H6 به عنوان مبرد در مخلوط های کالیبراسیون و به عنوان یک واسطه شیمیایی استفاده می شود.
• گاز C3H6 برای تست بازده مشعل ها و موتورهای گازی استفاده می شود.

نکات ایمنی

• اطمینان از سالم بودن کپسول گاز C3H6
گاز C3H6 سمی نیست اما به شدت آتش زاست و به عنوان گاز سوختی استفاده می شود. بنابراین قبل از ذخیره گاز از سالم بودن کپسول گاز C3H6 جدا خودداری نمایید.
• تهویه مناسب محل نگهداری کپسول گاز C3H6
باید کپسول گاز C3H6 در محلی با تهویه مناسب نگه داری شود تا از خطرات احتمالی ناشی از نشت گاز C3H6 جلوگیری شود.
• قرار دادن کپسول گاز C3H6 در مکانی خنک
گرما باعث افزایش فشار گاز درون کپسول گاز C3H6 و انفجار آن خواهد شد
• عدم قرار گیری کپسول گاز C3H6 در معرض شعله های باز
گاز C3H6 به شدت قابل اشتعال است بنابراین بایستی از قرار دادن آن در معرض شعله های باز جلوگیری شود.