گاز هگزان

گاز هگزان یک ترکیب هیدروکربنی دارای 6 اتم کربن با فرمول C6H14 است. هگزان یکی از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده بنزین است و در دمای اتاق مایعی بی رنگ و بدون بو است و بسیار فرار است و سریع تبخیر می شود. هگزان به طور گسترده به عنوان یک حلال غیر قطبی فرار، خنثی، ارزان و ایمن استفاده می شود.

نام محصول  گاز C6H14|قیمت گاز هگزان
کد محصول hexan-gas

• گاز C6H14در صنعت در تولید چرم، چسب کفش و سقف سازی استفاده می شود
• هگزان در صنعت برای استخراج برخی روغن های خوراکی استفاده می شود.
• هگزان در کروماتوگرافی به عنوان یک حلال غیر قطبی استفاده می شود.

قرار گرفتن در معرض گاز C6H14 در حد جزئی خطرناک نیست. همان طور که مقداری از آن نیز در بنزین وجود دارد.

گاز C6H14 می تواند از طریق پوست و یا تنفس جذب بدن شود. سمیت حاد گاز C6H14 پایین است

اما به عنوان یک عضو سمی از آلکان ها گزارش شده است.

تنفس گاز C6H14 باعث تهوع، سرگیجه، تحریک برونش، التهاب روده و تحریک سیستم عصبی مرکزی می شود.

بنابراین باید از در معرض قرار گیری بیش از حد در مقابل گاز C6H14 خودداری شود. حدود 50 گرم هگزان برای انسان کشنده خواهد بود.