گاز هلیوم خلوص بالا

نام محصول گاز هلیوم |فروش گاز هلیوم|قیمت|گاز هلیم|مخصو بادکنک| گاز هلیوم خلوص بالا
کد محصول Gas-Helium-160

گاز هلیوم خلوص بالا ،سیلندر ۵۰ لیتری گاز هلیوم|هلیم آزمایشگاهی با خلوص 99.999 و 99.9999 درصد گرید 5 و 6 با فشار ۲۰۰ بار.
سیلندر|کپسول گاز هلیوم|هلیم خلوص بالا برای کاربرد آزمایشگاهی،لیزر،تست نشتی و لوله کشی،بالن و بادکنک،دستگاه GC.
شارژ کپسول هلیوم|هلیم خالص با فشار 150 بار، 200 بار،300 بار
حجم سیلندر و کپسول های موجود برای شارژ گاز هلیوم|هلیم عبارتست از:سیلندر 5 لیتری گاز هلیوم,سیلندر 10 لیتری گاز هلیوم,سیلندر 20 لیتری گاز هلیوم,سیلندر 40 لیتری گاز هلیوم,سیلندر 50 لیتری گاز هلیوم

نام گاز هلیم|هلیوم
نام شیمیایی H2
نقطه ذوب 272.2- درجه سانتیگراد
نقطه جوش 268.93-  درجه سانتیگراد
نقطه بحرانی 0.227 درجه سانتیگراد
گرمای هم جوشی 0138/0 کیلو ژول بر مول
گرمای تبخیر 0829 /0 کیلو ژول بر مول

1- از کاربردهای عمومی گاز هلیوم برای پر کردن و بالا بردن بادکنک برای انواع جشن های تولد می باشد.
2- همچنین از گاز هلیوم به عنوان هوای محافظ در جوشکاری با قوس الکتریکی، در فرایندهایی مانند کشت بلورها در ساخت قرص‌های سیلیسیم از گاز هلیم استفاده می‌شود.
3- چون گاز هلیم از هوا سبکتر است (نزدیک به ۷ درصد شناوری بیشتری دارد)، برای به هوا رفتن کشتی‌های هوایی و بالون‌ها به گاز هلیم رو آورده‌اند.
4- کاربرد دیگر گاز هلیم در موشک‌های فضاپیما است.
5- همچنین برای زدودن سوخت و اکسیدکننده‌ها از ابزارهای پیش از پرواز و پیش خنک کردن هیدروژن مایع در فضاپیما به این گاز نیاز است.

نگهداری استاندارد گاز هلیم:
DOT steel bottle / GB steel bottle

اگر بجای اکسیژن مورد نیاز بدن، هلیم را تنفس کنیم امکان خفگی وجود دارد.
کار با گاز هلیم مایع مانند کار با نیتروژن مایع است. چون دمای آن بسیار پایین است ممکن است فرد دچار سوختگی در اثر سرما شود.
به دلیل فشار 150 تا 200 بار کپسول های گاز هلیوم، برای استفاده از سیلندر هلیم حتما از تجهیزات کاهش فشار استفاده شود.
مخازن نگهداری گاز هلیوم خلوص بالا یا آزمایشگاهی باید در مکانی خنک و همچنین دارای تهویه مناسب و بدور از هرگونه مواد قلیایی و اسید قرار گیرند.
هنگام استفاده از گاز هلیم مایع حتما از پوشش کامل و عینک استاندارد استفاده شود.
سیلندر های گاز هلیم حتما باید دارای کلاهک باشد و در محل خود ثابت گردند.

خواص

اندازه‌های بسیار اندکی از این گاز در خون انسان پیدا می‌شود.
گاز هلیوم خلوص بالا نیز بی بو، بی رنگ، بی مزه وغیرسمّی است.
هنگامی که گاز هلیم را تنفس می‌کنیم در بسامد تولیدی توسط مجرای صوتی، تشدید رخ می‌دهد و کیفیت صدا را تغییر می‌دهد.
آمیختهٔ گاز هلیم با برخی گازهای سنگین تر مانند گاز زنون دارای ضریب ظرفیت گرمایی بالا و عدد پرنتل پایین است.
ویژگی بی اثر بودن هلیم باعث شده تا برای کاهش آسیب‌های زیست محیطی در سردکننده‌های معمولی که اوزون تولید می‌کنند و باعث گرمایش زمین می‌شوند بکار رود.
گاز هلیم، در فرایند جوشکاری با قوس الکتریکی بر روی موادی که در دمای جوشکاری در اثر تماس با هوا یا نیتروژن دچار آسیب می‌شوند به عنوان لایهٔ محافظ یا پوشش عمل می‌کند.
گاز هلیوم از منابع تجدید ناپذیر است و با آزاد شدن آن به اتمسفر دیگر امکان بازیابی آن وجود ندارد.
نقطه جوش، چگالی و حل شوندگی گاز هلیوم پایین، رسانش گرمایی بالا و واکنش ناپذیر بودن آن