گاز نیتروژن چیست؟

نیتروژن یا ازت یکی از عنصرهای شیمیایی در جدول تناوبی است که نشان شیمیایی آن N و عدد اتمی آن ۷ است. نیتروژن معمولاً به صورت یک گاز، غیر فلز، دو اتمی بی اثر، بی‌رنگ، بی‌مزه و بی‌بو است که ۷۸٪ جو زمین را دربر گرفته و عنصر اصلی در بافت‌های زنده است. نیتروژن ترکیبات مهمی مانند آمونیاک، اسید نیتریک و سیانیدها را شکل می‌دهد.

نام محصول گاز نیتروژن چیست؟|گاز ازت|فروش گاز  نیتروژن
کد محصول کپسول ازت|گاز ازت|نیتروژن

موارد استفاده گاز ازت:

گاز نیتروژن چیست؟ علاوه بر تشکیل 78٪ جو زمین ، نیتروژن کاربردهای بسیاری دارد. از آنجا که این گاز بی اثر است می توان از آن برای جایگزینی هوا و کاهش یا از بین بردن اکسیداسیون مواد استفاده کرد. مهمترین کاربرد در ایجاد آمونیاک است که به نوبه خود از کود ، مواد منفجره و مواد دیگر استفاده می شود.

معمولاً به عنوان گاز بی اثر از آن استفاده می شود و از آن استفاده می شود. اما واقعاً بی اثر نیست. این اکسید نیتریک و دی اکسید نیتروژن را با اکسیژن ، آمونیاک با هیدروژن و سولفید نیتروژن با گوگرد تشکیل می دهد. ترکیبات نیتروژن از طریق فعالیتهای بیولوژیکی به طور طبیعی تشکیل می شوند.

گاز ازت

نیتروژن یا ازت یکی از عنصرهای شیمیایی در جدول تناوبی است که نشان شیمیایی آن N و عدد اتمی آن ۷ است. نیتروژن معمولاً به صورت یک گاز، غیر فلز، دو اتمی بی اثر، بی‌رنگ، بی‌مزه و بی‌بو است که ۷۸٪ جو زمین را دربر گرفته و عنصر اصلی در بافت‌های زنده است. نیتروژن ترکیبات مهمی مانند آمونیاک، اسید نیتریک و سیانیدها را شکل می‌دهد.
موارد استفاده گاز نیتروژن:
علاوه بر تشکیل 78٪ جو زمین ، نیتروژن کاربردهای بسیاری دارد. از آنجا که این گاز بی اثر است می توان از آن برای جایگزینی هوا و کاهش یا از بین بردن اکسیداسیون مواد استفاده کرد. مهمترین کاربرد در ایجاد آمونیاک است که به نوبه خود از کود ، مواد منفجره و مواد دیگر استفاده می شود.

معمولاً به عنوان گاز بی اثر از آن استفاده می شود و از آن استفاده می شود. اما واقعاً بی اثر نیست. این اکسید نیتریک و دی اکسید نیتروژن را با اکسیژن ، آمونیاک با هیدروژن و سولفید نیتروژن با گوگرد تشکیل می دهد. ترکیبات نیتروژن از طریق فعالیتهای بیولوژیکی به طور طبیعی تشکیل می شوند.

گاز ازت برای صنایع شیمیایی مهم است. از آن برای تهیه کودها ، اسید نیتریک ، نایلون ، رنگها و مواد منفجره استفاده می شود. برای تهیه این محصولات ابتدا باید نیتروژن با هیدروژن واکنش داده شود تا آمونیاک تولید شود. این کار توسط فرآیند هابر انجام می شود.
نیتروژن در بسته بندی در صنایع غذایی برای جلوگیری از اکسیداسیون و فساد مواد غذایی.
برای ساخت ترانزیستورها ، مدارها و دیودها استفاده می شود.
در فرم اکسید نیتروژن از نیتروژن در تجهیزات SCUBA و در جراحی به عنوان بی حس کننده استفاده می شود.

اثرات گاز نیتروژن بر سلامتی انسان:

نیتراتها و نیتریتها بر سلامت انسان تاثیر دارند. این اثرات عبارت هستند از:
• واکنش با هموگلوبین خون، این امر باعث کاهش توانایی خون برای انتقال اکسیژن میشود
• عملکرد غده تیروئید را کاهش میدهد.
• A نیتریت سبب کمبود ویتامین میشود

• ریختن نیتروژن مایع روی پوست ویا تماس پوست با نیتروژن تحت فشار که بسرعت شروع به انبساط کرده و دمای زیادی از محیط می گیرد، موجب یخ زدگی محل تماس می گردد. عوض شدن رنگ پوست از عوارض آن است

نیتروژن مایع که تحت فشار است و در خروج از کپسول موجب یخ زدن می شود ، در صورتیکه بطورتصادفی وارد چشم گردد (به چشم اصابت کند)، موجب یخ زدگی بافتهای در معرض قرار گرفته چشم خواهد شد و بسته به میزان آلودگی می تواند موجب یخ زدگی جزئی و یا عمیق شود.
گاز ازت قابل اشتعال نمیباشد
ولی سرایت آتش و دمای بالا به مخازن و یا خطوط انتقال آن می تواند موجب ترکیدگی این ظروف و یا مسیرها شود. ضمنا در حضور اکسیژن و دمای بالا ، اکسیدهای خطرناک نیتروژن تولید خواهند شد.