رادون یک گاز رادیواکتیوی طبیعی  و یک گاز نجیب است که ممکن است در محیط های داخلی مانند خانه ها ، مدارس و محل های کار یافت شود.

رادون مهمترین علت سرطان ریه پس از استعمال سیگار است.

باتوجه به سطح متوسط ​​ملی رادون و شیوع استعمال دخانیات ،  تخمین زده میشود که رادون بین 3 تا 14٪ از کل سرطانهای ریه در یک کشور را ایجاد می کند.

هرچه غلظت رادون در یک خانه کمتر باشد ، خطر ابتلا به سرطان ریه کمتر است.

رادون یک گاز رادیواکتیو است که به طور طبیعی اتفاق می افتد. بو، رنگ و مزه ای ندارد. رادون از پوسیدگی طبیعی رادیواکتیو اورانیوم تولید می شود که در همه سنگ ها و خاک یافت می شود. رادون را می توان در آب نیز یافت.

رادون به راحتی از سطح زمین وارد  هوا می شود و در آنجا پوسیده و ذرات رادیواکتیوی بیشتری ایجاد می کند. همانطور که نفس می کشیم ، این ذرات روی سلول هایی که  در مجاری هوایی قرار دارند ، ذخیره می شوند و می توانند به DNA  آسیب بزنند و به طور بالقوه باعث سرطان ریه شوند.

 

تاثیر گاز رادون بر روی سلامت

رادون مهمترین علت سرطان ریه پس از استعمال سیگار است. تخمین زده می شود ، رادون 14٪ از کل سرطانهای ریه در یک کشور را  ایجاد می کند.

افزایش سرطان ریه برای اولین بار در معدنچیان اورانیوم که در معرض غلظت بالایی از رادون قرار دارند ، مشاهده شد. علاوه بر این ، مطالعات در اروپا ، آمریکای شمالی و چین نشان میدهد که حتی غلظت کم رادون ، مانند نمونه هایی که در خانه ها وجود دارد موجب به خطر افتادن سلامتی میشود و در بروز سرطان های ریه در سراسر جهان نقش بسزایی دارد.در افرادی که سیگار می کشند با توجه به وجود رادون ، خطر ابتلا به سرطان بیشتر است.

در حالی که رادون خطرات فوق را در بزرگسالان ارائه می دهد ، قرار گرفتن کودکان  در معرض گاز رادون منجر به  خطرات سلامتی  برای کودکان می شود به عنوان مثال ، کودکانی که در معرض رادون هستند و در خانواده ای زندگی می کنند که در معرض دود تنباکو هستند ، 20 برابر بیشتر خطر ابتلا به سرطان ریه دارند.

اثرات به خطر افتادن سلامتی ناشی از گاز رادون در کودکان مشابه با بزرگسالان است ، که عمدتاً شامل سرطان ریه و بیماری های تنفسی مانند آسم ، برونشیت و ذات الریه است. در حالی که مطالعات متعددی در مورد ارتباط بین قرار گرفتن در معرض رادون و سرطان خون در کودکان وجود دارد ، نتایج تا حد زیادی متفاوت است. بسیاری از مطالعات زیست محیطی ارتباط مثبتی بین قرار گرفتن در معرض رادون و سرطان خون در کودکان را نشان می دهد.از نظر سم زایی در کودکانی که در معرض مقادیر زیاد رادون قرار دارند ، به طور خاص افزایش قابل توجهی  سلولهای ناهنجار در آنها مشاهده شده است ، همچنین افزایش مبادلات کروموزومی و  تعداد ناهنجاری های کروماتید  نیزمشاهده شده است.

هنگامی که به قرار گرفتن در معرض یک ماده سرطان زا مشکوک هستید ، رابطه علت و معلولیت در هر مورد معین هرگز قابل تشخیص نیست. سرطان ریه به طور خودبخودی رخ می دهد و هیچ تفاوتی بین یک سرطان “طبیعی” و دیگری که ناشی از رادون (یا سیگار کشیدن) است وجود ندارد. علاوه بر این ، سالها طول می کشد تا یک سرطان ایجاد شود.

بنابراین باید تا جایی که میشود کودکان در معرض این عنصر خطرناک قرار نگیرند و در خانواده هایی که اعضای آن به کشیدن سیگار عادت دارند در فضای خانه از کشیدن سیگار خودداری کنند.تا از ابتلای خود و کودکان به سرطان ریه پیشگیری کنند.

 

 گاز رادون موجود در خانه

بیشترین تماس با رادون در خانه رخ می دهد. غلظت رادون در یک خانه به این بستگی دارد:

مقدار اورانیوم موجود در سنگها و خاکهای زیرین؛

مسیرهای موجود برای عبور رادون از خاک به داخل خانه؛

میزان مبادله بین هوای داخلی و خارجی ، که بستگی به ساخت خانه ، عادات تهویه ساکنان و هوای ساختمان دارد.

رادون از طریق ترک های کف و یا اتصالات کف دیواره ، شکاف های اطراف لوله یا کابل ، منافذ کوچک در دیواره های توخالی ، یا حوضچه ها یا زهکشی ها وارد خانه ها می شود. سطح رادون معمولاً در زیرزمینها و انبارها بیشتر است.

غلظت رادون  در قسمت های مختلف خانه متفاوت است ، و ممکن است در یک خانه میزان رادون از امروز و از ساعت به ساعت دیگر متفاوت باشد. سطح رادون مسکونی می تواند به روشی ارزان و ساده اندازه گیری شود. اندازه گیری ها باید براساس پروتکل های ملی انجام شود.

 

کاهش گاز رادون در خانه ها

روشهای خوب آزمایش شده ، بادوام و مقرون به صرفه برای جلوگیری از رادون در خانه های جدید و کاهش رادون در خانه های موجود وجود دارد. پیشگیری از رادون باید هنگام ساخت خانه های جدید به ویژه در مناطق مستعد رادون مورد توجه قرار گیرد.

 

سطح  گاز رادون در خانه های موجود می تواند توسط موارد زیر کاهش یابد:

افزایش تهویه زیر کف

نصب سیستم رادون در زیرزمین

جلوگیری از عبور رادون از زیرزمین به اتاقهای نشیمن

آب بندی کف و دیوار؛

و بهبود تهویه خانه.

نشان داده شده است که سیستم های کاهش رادون می توانند بیش از 50٪ سطح رادون داخلی را کاهش دهند. با اضافه شدن فن های تهویه رادون ، سطح رادون حتی بیشترهم کاهش می یابد.

منبع:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/radon-and-health