گاز دی اکسید نیتروژن

گازدی اکسید نیتروژن (NO2) یکی از واکنش پذیرترین اکسیدهای نیتروژن است. این گاز به رنگ قرمز-قهوه ای است و بوی بسیار تندی دارد. گاز NO2 به سرعت از انتشار آلاینده خودروها، کامیون‌ها و نیروگاه‌ها تولید می‌شود و گازی سمی است. ا

ین گاز در دمای اتاق خاصیت پارامغناطیس دارد.

گاز NO2 یا گاز دی اکسید نیتروژن به شدت اکسید کننده می‌باشد و به شدت با مواد قابل احتراق و کاهنده واکنش می‌دهد. گاز NO2 با آب واکنش داده و نیتریک اسید و نیتریک اکسید تولید می‌کند.

همچنین در حضور رطوبت به بسیاری از فلزات حمله می‌کند.

کاربردهای محصول:

• گاز NO2 در شیمی آلی کاربردهای زیادی دارد. به عنوان یک کاتالیزور در واکنش‌های اکسیداسیون خاص استفاده می‌شود.

به عنوان یک ممانعت کننده برای جلوگیری از پلیمریزاسیون اکریلات ها در طول فرایند تقطیر استفاده می‌شود.

به عنوان یک عامل نیتراته در ترکیبات آلی نیز به کار می‌رود.

• گاز NO2 در ساخت سوخت موشک و مواد منفجره مایع استفاده می‌شود.

• گاز NO2 به عنوان سفید کننده آرد و افزایش استحکام مرطوب کاغذ نیز کاربرد دارد.

نکات ایمنی محصول گاز دی اکسید نیتروژن:

• اطمینان از سالم بودن کپسول NO2، شیرها، لوله ها و شلنگ های حاوی گاز NO2
به ویژه در محیط های بسته این نکته باید مدنظر قرار گیرد، زیرا از آنجا که گاز نیتروژن دی اکسید یک اکسید کننده بسیار قوی است در صورت وجود مواد قابل احتراق در محل و نیز نشت گاز احتمال آتش سوزی وجود دارد.

از طرفی گاز نیتروژن دی اکسید سمی است.

در تماس با پوست خورنده است و در صورت تنفس منجر به ادم ریوی و در غلظت‌های بالا منجر به مرگ می‌شود. ا

لبته اثرگذاری این گاز در بدن بلافاصله نیست و در صورت قرار گرفتن در معرض آن بایستی معاینات پزشکی انجام شود.

• تهویه مناسب محل نگه داری کپسول گاز

NO2
تهویه مناسب باعث می شود در صورت بروز نشتی از تجمع گاز در محیط و خطرات احتمالی آن جلوگیری شود.
• عدم نگه‌داری کپسول NO2 در مکان‌های مرطوب گاز NO2
گاز NO2 در حضور رطوبت و آب با آن واکنش داده و تولید نیتریک اسید و نیتریک اکسید می‌کند که ماده‌ای بسیار خوردنده برای بسیاری از فلزات است.
• عدم نگه داری کپسول NO2 در مجاورت مواد قابل احتراق
به دلیل خاصیت اکسید کنندگی قوی در صورت بروز آتش سوزی منجر به تشدید آن می‌شود.