گاز استیلن|کپسول گاز استیلن

 کاربید کلسیم از واکنش آهک و زغال کک در دمای بالا (با استفاده از کوره‌های الکتریکی) تهیه می‌شود.کپسول استیلن

CaO + 3C → C2Ca + H۲O → H-C≡C-H

از اکسید شدن جزئی و محدود متان در دمای بالا نیز استیلن در اشل صنعتی تولید می‌شود. با این روش صنعتی، ضمن این که استیلن سنتز می‌شود، گازهای با ارزش هیدروژن ومنوکسید کربن نیز تولید می‌شود که اهمیت سنتزی فراوان دارد (به عنوان مثال در سنتز متانول مورد استفاده قرار می‌گیرند).

۶CH4 + O۲ → ۲CO + 10H۲ + ۲H-C≡C-H

از اکسید شدن متان در دمای حدود ۱۵۰۰ درجه سانتی‌گراد و در مدت زمان بسیار کوتاه ۰٫۱ ثانیه نیز استیلن و

هیدروژن تولید می‌گردد. ۲CH۴ → H-C≡C-H + ۳H۲ در حال حاضر روش مرسوم تولید استیلن، تماس کاربید کلسیم

با آب است.

CaC2 + 2 H۲O → Ca(OH)2 + H-C≡C-H + Heat این کاردر ژنراتورهای مخصوصی انجام می‌گیرد.

شایان ذکراست که دمای شعله استیلن نسبت به اتیلن واتان بالاتر است

به همین علت از استیلن درصنایع جوشکاری استفاده می‌شود.

استیلن به سه دسته حقیقی/نیمه حقیقی وغیر حقیقی دسته‌بندی میشوندوهمچنین خاصیت اسیدی

استیلن نسبت به اتیلن واتان بیشتربوده وخاصیت الکترون خواهی بالاتری دارد

ویژگی ها و مزایای محصول

  • هنگام استفاده از اکسیژن ، این محصولات دمای شعله تقریباً 3500 درجه سانتیگراد را تولید می کنند ، که به طور قابل توجهی گرمتر از گاز پروپان ، پروپیلن یا MAPP است.
  • شعله اکسیژن – استیلن با حداقل گرمای تلف شده باعث گرمایش موضعی خوبی می شود
  • کپسول استیلن در سه اندازه مناسب تهیه می شوند و یک راه حل قابل حمل و اقتصادی دارند که پاسخگوی نیازهای مختلف باشد
  • سازگار با استاندارد ترین تنظیم کننده ها و چرخ دستی ها

بالن صنعت وارد کننده انواع گاز استیلن|کپسول گاز استیلن در ایران است