گاز اتان

گاز اتان یک گاز هیدروکربنی از خانواده آلکان ها با فرمول شیمیایی C2H6 می باشد. اتان به صورت یک گاز بدون رنگ و بدون بو در دما و فشار استاندارد وجود دارد.

نام محصول گاز اتان|قیمت گاز اتان|فروش گاز اتان| اتان |C2H6
کد محصول ethan-gas

C2H6 یک ترکیب پایدار است و چندان واکنش پذیر نمی باشد گاز اتان به دلیل ماهیت غیر قطبی که دارد در حلال های قطبی مثل آب حل می شود. گاز اتان سمی نیست اما خفه کننده است و در دمای اتاق به شدت قابل احتراق است و در اثر سوختن گاز کربن دی اکسید و آب تولید می کند.

• استفاده اصلیاتان در صنعت شیمیایی و در تولید گاز اتیلن از طریق کرک کردن بخارمی باشد.
کرک کردن بخار یک فرایند شیمیایی است که در آن هیدروکربن های اشباع شده به هیدروکربن های کوچکتر و سیر نشده می شکنند و روش اصلی تولید آلکین های سبک تر مثل گاز اتیلن و گاز پروپیلن است.

• اتان مایع می تواند به عنوان مبرد در سیستم های تبرید برودتی استفاده شود.
در تحقیقات علمی اتان مایع برای انجماد نمونه های غنی از آب برای میکروسکوپ های الکترونی استفاده می شود.

• C2H6 در تولید گاز جوش و گاز خردل استفاده می شود.
• گاز اتان در تولید ترکیبات واسطه مثل اتیل کلرید استفاده می شود.

نکات ایمنی

• اطمینان از سالم بودن کپسول C2H6
به ویژه در محیط های بسته این موضوع مهم است زیرا C2H6 اگر به بیرون نشت کند قابل اشتعال است و خطر آتش سوزی وجود دارد.
اختلاط C2H6 با 3 تا 12 درصد هوا یک مخلوط به شدت انفجاری تولید می کند. همچنین C2H6 به شدت خفه کننده است.
• تهویه مناسب محل نگه داری کپسول اتان
تهویه مناسب باعث می شود در صورت بروز نشتی از تجمع C2H6 و خطر خفگی و یا آتش سوزی جلوگیری شود
• رعایت نکات ایمنی در جابه‌جایی کپسول‌ اتان
به منظور محافظت از شیر در برابر برخورد های فیزیکی، کلاهک(سرپوش پیچی) باید بر روی کپسول گاز اتان بسته شود.
سیلندر اتان باید با چرخ دستی جابه‌جا شود و حفاظت از آن‌ با بستن زنجیر به منظور جلوگیری از سقوط ضروری است.
• عدم تماس با اتان مایع
در صورتی که با کپسول C2H6 مایع کار می کنید حتما از دستکش و ماسک استفاده کنید. زیرا ممکن است در اثر بی احتیاطی منجر به ایجاد سوختگی های شدید شود.

 نام گاز : اتان

 نماد شیمیائی : C2H6

 وزن مولکولی : 30.07gr/mol

 نقطه ی اشتعال : -135ċ

 نقطه ذوب : -181.76ċ

 نقطه چوش : -89ċ