کپسول 10 لیتری هوا

کپسول 10 لیتری هوا که برای مصارف صنعتی و پزشکی مورد استفاده می باشد،

سیلندر 10 لیتری که بیشترین فروش را بین سیلندرها دارد

و در دو نوع کپسول گاز 10 لیتری فولادی و المینیومی می باشد.

شما می توانید در این کپسول، گاز های هلیوم، ارگون و co2  ،ازت و اکسیژن و N2o  را شارژ نمایید.

شما می توانید در این کپسول، گاز های هلیوم، ارگون و co2  ،ازت و اکسیژن و N2o  را شارژ نمایید.

سیلندر  10 لیتری هلیوم:

این کپسول را معمولا بافشار  100 بار شارژ می شود

که تقریبا تعداد 80 تا 100 عدد بادکنک هلیومی را شارژ می کند.

درطب مدرن به عنوان گازهای پزشکی اکسیژن ضروری است.

کپسول 10 لیتری هو ابرای گا ز N2o نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین برای عملکرد ریه ها و سیستم خون و برای مدیریت تنفس و درد نیز می باشد.

کپسول 10 لیتری هوا سفید رنگ می باشد.

و دارای فشار 200 با رمی باشد.

وزن کپسول 10 لیتری تقریبا 12 کیلوگرم است.

و قطر این کپسول 140  میلیمتر است.

کپسول اکسیژن هر 10 سال یکبار نیاز به تست دارد.

بالن صنعت واردکنننده سیلندر 10 لیتری هوا که به دو صو رت

کپسول کوتاه و کپسول بلند و به صورت کلاهک دار یا دسته دار می باشد.